Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine. Juhataja töö põhieesmärkideks on asutuse töö korraldamine ning majandus- ja...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Sport juhataja ametikoha täitmiseks

Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine. Juhataja töö põhieesmärkideks on asutuse töö korraldamine ning majandus- ja...

Kutsume vallaelanikke teada andma vabadest elamispindadest, mida oleks võimalik ajutiselt pakkuda Ukraina sõjapõgenikele. Vallavalitsus soovib kaardistada kõik olemasolevad elamispinnad,...

Vallavalitsuse pöördumine jõhvilaste poole

Kutsume vallaelanikke teada andma vabadest elamispindadest, mida oleks võimalik ajutiselt pakkuda Ukraina sõjapõgenikele. Vallavalitsus soovib kaardistada kõik olemasolevad elamispinnad,...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega  02.03.2022 kella 9.00-15.00 03.03.2022 kella 9.00-15.00 võib esineda...

Järve Biopuhastus OÜ teavitab

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega  02.03.2022 kella 9.00-15.00 03.03.2022 kella 9.00-15.00 võib esineda...

Sellest aastast alates tunnustab Jõhvi vald oma aukodanikke rahalise preemiaga, milleks on ühekordne toetus kehtiva alampalga ulatuses.  „Preemia maksmine tuleneb valla põhimäärusest,"...

Vald tunnustab aukodanikke rahalise preemiaga

Sellest aastast alates tunnustab Jõhvi vald oma aukodanikke rahalise preemiaga, milleks on ühekordne toetus kehtiva alampalga ulatuses.  „Preemia maksmine tuleneb valla põhimäärusest,"...

Elanike kriisivalmisoleku uuringust üldiselt: Eesti elanike teadmised hädaolukordade osas on veidi paranenud. Seda nii teadmiste, tegevuste kui ka oskuste osas, eelkõige on saanud...

Elanike kriisideks valmisolek on endiselt ebapiisav

Elanike kriisivalmisoleku uuringust üldiselt: Eesti elanike teadmised hädaolukordade osas on veidi paranenud. Seda nii teadmiste, tegevuste kui ka oskuste osas, eelkõige on saanud...

Jõhvi Vallavalitsus lõpetab OÜ N&V töövõtulepingu esimese osa, mis puudutab Jõhvi linna tänavate hooldamist ning ütleb üles lepingu küla teede hooldamise alal.   „Vallavalitsus...

Jõhvi Vallavalitsus loobub OÜ N&V teenusest

Jõhvi Vallavalitsus lõpetab OÜ N&V töövõtulepingu esimese osa, mis puudutab Jõhvi linna tänavate hooldamist ning ütleb üles lepingu küla teede hooldamise alal.   „Vallavalitsus...

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.   Nõuded...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.   Nõuded...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Uue liikluspinna kehtestamine (Aru põik)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Vallavalitsus küsis OÜ N&V esindajatelt selgitusi puudulikult puhastatud teede ja tänavate kohta, ning soovib teada, kuidas firma tagab edaspidi teehoolduslepingu nõuetekohase täitmise. ...

Vallavalitsus nõuab N&V-lt lepingu täitmist

Vallavalitsus küsis OÜ N&V esindajatelt selgitusi puudulikult puhastatud teede ja tänavate kohta, ning soovib teada, kuidas firma tagab edaspidi teehoolduslepingu nõuetekohase täitmise. ...

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning...

Anname teada, et 27.01.2022  otsusega nr 45  Jõhvi Volikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Pargi 37a detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Anname teada, et 27.01.2022  otsusega nr 45  Jõhvi Volikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Pargi 37a detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavolikogu  avalikustab...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavolikogu  avalikustab...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 25.01.2022 korraldusega nr 181 Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kinnistute detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Malmi tn 2b (25301:013:0068, ärimaa...

Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 25.01.2022 korraldusega nr 181 Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kinnistute detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Malmi tn 2b (25301:013:0068, ärimaa...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi...

Liikluspindade kehtetuks tunnistamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa n...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa n...

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

Kuusepuude kogumine Jõhvis

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

5. jaanuaril 2022.a kell 9:00 kuni 15:00 katkestatakse seoses avariitöödega soojusenergiavarustus järgmistel aadressidel: Uus 2, 4, 6, 8; Kooli 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a. Tööde...

VKG Soojus AS tarbijainfo

5. jaanuaril 2022.a kell 9:00 kuni 15:00 katkestatakse seoses avariitöödega soojusenergiavarustus järgmistel aadressidel: Uus 2, 4, 6, 8; Kooli 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a. Tööde...

Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus alustab 12. jaanuarist 2022 avalduste vastuvõtmist Jõhvi valla elanike eluruumide energiakulude kallinemisest tingitud hinnatõusu kompenseerimiseks....

Energiakulude hüvitamisest (täiendatud 04.01.2022)

Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus alustab 12. jaanuarist 2022 avalduste vastuvõtmist Jõhvi valla elanike eluruumide energiakulude kallinemisest tingitud hinnatõusu kompenseerimiseks....

Koroonaviiruse leviku tõttu jääb ära aastavahetuse ilutulestik, et vältida suuremaid rahvakogunemisi linnas. Vallavalitsus soovitab veeta pühad perekeskselt ja hoiduda liigsetest kontaktidest. ...

Jõhvi vallavalitsus ei korralda aastavahetusel ilutulestikku

Koroonaviiruse leviku tõttu jääb ära aastavahetuse ilutulestik, et vältida suuremaid rahvakogunemisi linnas. Vallavalitsus soovitab veeta pühad perekeskselt ja hoiduda liigsetest kontaktidest. ...

Anname teada, et 14. detsembri 2021 korraldusega nr 78 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule  Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja...

Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine

Anname teada, et 14. detsembri 2021 korraldusega nr 78 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule  Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja...

Näitan: 61-80
Elemente lehe kohta 20
of 30