Anname teada, et oma 15.09.2022 otsusega nr 85 Jõhvi Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 18.03.2021 otsuse nr 309„Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju...

Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teatamine

Anname teada, et oma 15.09.2022 otsusega nr 85 Jõhvi Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 18.03.2021 otsuse nr 309„Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju...

Magistraaltrassi rikke likvideerimise tõttu katkestatakse soojusenergiavarustus kogu JÕHVI piirkonnas 28. septembril alates kl 8.00st kuni 29. septembril kl 22ni. Tööde teostamise...

Soojusenergiavarustus katkestus 28. septembril alates kl 8.00st kuni 29. septembril kl 22ni.

Magistraaltrassi rikke likvideerimise tõttu katkestatakse soojusenergiavarustus kogu JÕHVI piirkonnas 28. septembril alates kl 8.00st kuni 29. septembril kl 22ni. Tööde teostamise...

  Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru   Avalduste esitamine läbi e-PRIA keskkonna toimub 17. – 27. oktoobril 2022. a. ...

Avaneb LEADER projektitoetuste taotlusvoor

  Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru   Avalduste esitamine läbi e-PRIA keskkonna toimub 17. – 27. oktoobril 2022. a. ...

Anname teada, et oma 15.09.2022 otsusega nr 84 Jõhvi Vallavolikogu lõpetas Jõhvi linna Narva mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi...

Jõhvi linna Narva mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teatamine

Anname teada, et oma 15.09.2022 otsusega nr 84 Jõhvi Vallavolikogu lõpetas Jõhvi linna Narva mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi...

Marja tn 43 kinnistul kehtib Jõhvi Linnavolikogu 20. juunil 2002 määrusega nr 82 kehtestatud Tallinn-Narva maantee, Rakvere, Ristiku ja A. H. Tammsaare tänavate vahelise maa-ala...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 20.09.2022 korraldusega nr 773 avatud menetluse Jõhvi linna Marja tn 43 krundil detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmise.

Marja tn 43 kinnistul kehtib Jõhvi Linnavolikogu 20. juunil 2002 määrusega nr 82 kehtestatud Tallinn-Narva maantee, Rakvere, Ristiku ja A. H. Tammsaare tänavate vahelise maa-ala...

Valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise avalik arutelu toimub  12. septembril kell 16.00  vallavalitsuses (Kooli tn 2, Jõhvi) ning võimalusega lülituda koosolekule ka üle...

Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise avalik arutelu 12. septembril

Valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise avalik arutelu toimub  12. septembril kell 16.00  vallavalitsuses (Kooli tn 2, Jõhvi) ning võimalusega lülituda koosolekule ka üle...

Vanarehve võetakse elanikelt tasuta vastu E-R 7:30-19:30 ja L,P 9-17 Uikala prügila territooriumil (Kukruse küla, Toila vald). Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda...

Vanad rehvid

Vanarehve võetakse elanikelt tasuta vastu E-R 7:30-19:30 ja L,P 9-17 Uikala prügila territooriumil (Kukruse küla, Toila vald). Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda...

Vallavalitsus korraldab alates 1. septembrist kuni 30. septembrini asbesti sisaldava eteniidi kogumise eraisikutelt. Ühest tekkekohast võib tasuta ära anda kuni kolm tonni eterniidijäätmeid....

Septembris saab Uikala prügilasse eterniiti viia

Vallavalitsus korraldab alates 1. septembrist kuni 30. septembrini asbesti sisaldava eteniidi kogumise eraisikutelt. Ühest tekkekohast võib tasuta ära anda kuni kolm tonni eterniidijäätmeid....

Anname teada, et oma 06.09.2022 korraldusega nr 728 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Serva (25101:001:0940,...

Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Anname teada, et oma 06.09.2022 korraldusega nr 728 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Serva (25101:001:0940,...

Direktori ametikoha põhieesmärkideks on keskuse majandus- ja finantstegevuse juhtimine, keskuse arengu tagamine, kultuuriürituste korraldamine ning võimaluste loomine rahvakultuuri-, seltsi- ja...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse direktori ametikoha täitmiseks

Direktori ametikoha põhieesmärkideks on keskuse majandus- ja finantstegevuse juhtimine, keskuse arengu tagamine, kultuuriürituste korraldamine ning võimaluste loomine rahvakultuuri-, seltsi- ja...

Head KÜ esimehed, külavanemad ja aktiivsed kogukonna liikmed! Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja koostööpartnerid kutsuvad Teid elanikkonnakaitsealasele infopäevale, mis on mõeldud Jõhvi...

Elanikkonnakaitsealane infopäev

Head KÜ esimehed, külavanemad ja aktiivsed kogukonna liikmed! Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja koostööpartnerid kutsuvad Teid elanikkonnakaitsealasele infopäevale, mis on mõeldud Jõhvi...

Kogukondade tekkimist ja püsimist toetav kohaliku omaalgatuse programm avaneb taas 1. septembril. Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avaneb 1. septembril, taotluste...

Avaneb kogukondasid toetav kohaliku omaalgatuse programm

Kogukondade tekkimist ja püsimist toetav kohaliku omaalgatuse programm avaneb taas 1. septembril. Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avaneb 1. septembril, taotluste...

ALTESE OÜ, registrikood 16128015, esitas 25. juulil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/09030 suvila püstitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Pääsukese tn 21 (katastritunnus ...

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 23.08.2022 KORRALDUSEGA NR 714 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLAS, JÕHVI LINNAS, PÄÄSUKESE TN 21 SUVILA PÜSTITAMISEKS

ALTESE OÜ, registrikood 16128015, esitas 25. juulil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/09030 suvila püstitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Pääsukese tn 21 (katastritunnus ...

Vallavolikogu 18. augustil 2022 istungil toimus "Jõhvi valla arengukava 2023-2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023-2026" määruse eelnõu ( fail )(eelnõu lisa fail ) esimene ...

Alanud on valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

Vallavolikogu 18. augustil 2022 istungil toimus "Jõhvi valla arengukava 2023-2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023-2026" määruse eelnõu ( fail )(eelnõu lisa fail ) esimene ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.09.2022. Täpsemat informatsiooni  ...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.09.2022. Täpsemat informatsiooni  ...

19.08.2022 vallamaja suletud. Ametnikud on kaugtööl kella 14.00ni. Ametnike kontaktandmed kodulehel www.johvi.ee info 3363 741

19.08.2022 vallamaja suletud

19.08.2022 vallamaja suletud. Ametnikud on kaugtööl kella 14.00ni. Ametnike kontaktandmed kodulehel www.johvi.ee info 3363 741

Ole metsas, maastikul ja koduaias tulega ettevaatlik Soe ja kuiv ilm on muutnud metsad tuleohtlikuks. Päästeameti Ida päästekeskus kutsub üles tähelepanelikkusele looduses ja koduhoovis...

Ole metsas, maastikul ja koduaias tulega ettevaatlik

Ole metsas, maastikul ja koduaias tulega ettevaatlik Soe ja kuiv ilm on muutnud metsad tuleohtlikuks. Päästeameti Ida päästekeskus kutsub üles tähelepanelikkusele looduses ja koduhoovis...

Lugupeetud klient!   OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 24.08.2022 kella 09.00- 16.00  vesi välja lülitatud...

24.08.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

Lugupeetud klient!   OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 24.08.2022 kella 09.00- 16.00  vesi välja lülitatud...

SMAG Industries OÜ, registrikood 12796783, esitas 5. augustil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/09554 kontor-elamu ehitamiseks Jõhvi vallas Tammiku alevikus Sigala ...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 16.08.2022 korraldusega nr 698 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Tammiku alevikus, Sigala kinnistul kontor-elamu ehitamiseks

SMAG Industries OÜ, registrikood 12796783, esitas 5. augustil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/09554 kontor-elamu ehitamiseks Jõhvi vallas Tammiku alevikus Sigala ...

Oru põik 11 kinnistu omanik esitas 4. augustil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/09236 Jõhvi vallas Jõhvi linnas Oru põik 11 (katastritunnus 25301:006:0320) kinnistul ...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 16.08.2022 korraldusega nr 697 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Oru põik 11 kinnistul elamu (EHR kood 102005786) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust

Oru põik 11 kinnistu omanik esitas 4. augustil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/09236 Jõhvi vallas Jõhvi linnas Oru põik 11 (katastritunnus 25301:006:0320) kinnistul ...

Näitan: 41-60
Elemente lehe kohta 20
of 33