AS Alexela, registrikood 10015238, esitas 16. veebruaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/02249 LCNG tankimisseadmete, elektrilaadimise taristu ja moodulkaupluse ehitamiseks...

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 8.03.2022 KORRALDUSEGA NR 293 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI LINNAS, RAKVERE TN 44 LCNG TANKIMISSEADMETE, ELEKTRILAADIMISE TARISTU JA MOODULKAUPLUSE EHITAMISEKS.

AS Alexela, registrikood 10015238, esitas 16. veebruaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/02249 LCNG tankimisseadmete, elektrilaadimise taristu ja moodulkaupluse ehitamiseks...

Elisa Eesti AS, registrikood 10178070, esitas 5. jaanuaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/00178 mobiilsidemasti püstitamiseks Jõhvi vallas, Kotinuka küla, Pärna tn 48...

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 8.03.2022 KORRALDUSEGA NR 292 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLAS, KOTINUKA KÜLAS, PÄRNA TN 48 MAAÜKSUSELE MOBIILSIDEMASTI PROJEKTEERIMISEKS.

Elisa Eesti AS, registrikood 10178070, esitas 5. jaanuaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/00178 mobiilsidemasti püstitamiseks Jõhvi vallas, Kotinuka küla, Pärna tn 48...

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine,...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine,...

1. märtsi 2022 korraldusega nr 278 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Jõhvi...

Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

1. märtsi 2022 korraldusega nr 278 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Jõhvi...

Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine. Juhataja töö põhieesmärkideks on asutuse töö korraldamine ning majandus- ja...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Sport juhataja ametikoha täitmiseks

Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine. Juhataja töö põhieesmärkideks on asutuse töö korraldamine ning majandus- ja...

Kutsume vallaelanikke teada andma vabadest elamispindadest, mida oleks võimalik ajutiselt pakkuda Ukraina sõjapõgenikele. Vallavalitsus soovib kaardistada kõik olemasolevad elamispinnad,...

Vallavalitsuse pöördumine jõhvilaste poole

Kutsume vallaelanikke teada andma vabadest elamispindadest, mida oleks võimalik ajutiselt pakkuda Ukraina sõjapõgenikele. Vallavalitsus soovib kaardistada kõik olemasolevad elamispinnad,...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega  02.03.2022 kella 9.00-15.00 03.03.2022 kella 9.00-15.00 võib esineda...

Järve Biopuhastus OÜ teavitab

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega  02.03.2022 kella 9.00-15.00 03.03.2022 kella 9.00-15.00 võib esineda...

Sellest aastast alates tunnustab Jõhvi vald oma aukodanikke rahalise preemiaga, milleks on ühekordne toetus kehtiva alampalga ulatuses.  „Preemia maksmine tuleneb valla põhimäärusest,"...

Vald tunnustab aukodanikke rahalise preemiaga

Sellest aastast alates tunnustab Jõhvi vald oma aukodanikke rahalise preemiaga, milleks on ühekordne toetus kehtiva alampalga ulatuses.  „Preemia maksmine tuleneb valla põhimäärusest,"...

Elanike kriisivalmisoleku uuringust üldiselt: Eesti elanike teadmised hädaolukordade osas on veidi paranenud. Seda nii teadmiste, tegevuste kui ka oskuste osas, eelkõige on saanud...

Elanike kriisideks valmisolek on endiselt ebapiisav

Elanike kriisivalmisoleku uuringust üldiselt: Eesti elanike teadmised hädaolukordade osas on veidi paranenud. Seda nii teadmiste, tegevuste kui ka oskuste osas, eelkõige on saanud...

Jõhvi Vallavalitsus lõpetab OÜ N&V töövõtulepingu esimese osa, mis puudutab Jõhvi linna tänavate hooldamist ning ütleb üles lepingu küla teede hooldamise alal.   „Vallavalitsus...

Jõhvi Vallavalitsus loobub OÜ N&V teenusest

Jõhvi Vallavalitsus lõpetab OÜ N&V töövõtulepingu esimese osa, mis puudutab Jõhvi linna tänavate hooldamist ning ütleb üles lepingu küla teede hooldamise alal.   „Vallavalitsus...

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.   Nõuded...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.   Nõuded...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Uue liikluspinna kehtestamine (Aru põik)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Vallavalitsus küsis OÜ N&V esindajatelt selgitusi puudulikult puhastatud teede ja tänavate kohta, ning soovib teada, kuidas firma tagab edaspidi teehoolduslepingu nõuetekohase täitmise. ...

Vallavalitsus nõuab N&V-lt lepingu täitmist

Vallavalitsus küsis OÜ N&V esindajatelt selgitusi puudulikult puhastatud teede ja tänavate kohta, ning soovib teada, kuidas firma tagab edaspidi teehoolduslepingu nõuetekohase täitmise. ...

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning...

Anname teada, et 27.01.2022  otsusega nr 45  Jõhvi Volikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Pargi 37a detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Anname teada, et 27.01.2022  otsusega nr 45  Jõhvi Volikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Pargi 37a detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavolikogu  avalikustab...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavolikogu  avalikustab...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 25.01.2022 korraldusega nr 181 Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kinnistute detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Malmi tn 2b (25301:013:0068, ärimaa...

Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 25.01.2022 korraldusega nr 181 Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kinnistute detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Malmi tn 2b (25301:013:0068, ärimaa...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi...

Liikluspindade kehtetuks tunnistamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa n...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa n...

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

Kuusepuude kogumine Jõhvis

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 28