Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt...

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER meetme taotlusvooru. Seekord võetakse vastu meetme 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine, projektitaotlusi . Taotluste vastuvõtt toimub ...

Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER toetuse alameetme "Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine" taotlusvooru

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER meetme taotlusvooru. Seekord võetakse vastu meetme 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine, projektitaotlusi . Taotluste vastuvõtt toimub ...

Lugupeetud Jõhvi elanikud! Päästeamet kutsub Jõhvi valla elanikke tulekahjude ennetamise ja tuleohutusele suunatud üritusele, mille käigus demonstreeritakse tulega võitlemise viise ja...

Päästeamet kutsub Jõhvi valla elanikke tulekahjude ennetamise ja tuleohutusele suunatud üritusele

Lugupeetud Jõhvi elanikud! Päästeamet kutsub Jõhvi valla elanikke tulekahjude ennetamise ja tuleohutusele suunatud üritusele, mille käigus demonstreeritakse tulega võitlemise viise ja...

Jõhvi Vallavalitsus töötab 19. augustil 2019 12.00ni 20. augustil 2019 vallavalitsus ei tööta

Jõhvi Vallavalitsus töötab 19. augustil 2019 12.00ni

Jõhvi Vallavalitsus töötab 19. augustil 2019 12.00ni 20. augustil 2019 vallavalitsus ei tööta

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 13.08.2019 korraldusega nr 1409 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Malmi tn 2, 2b ja 2e kruntide detailplaneeringus käsitletud ehitusõiguse...

Avatud menetluse algatamine projekteerimistingimuste andmisel (Malmi 2b)

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 13.08.2019 korraldusega nr 1409 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Malmi tn 2, 2b ja 2e kruntide detailplaneeringus käsitletud ehitusõiguse...

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavolikogu otsuse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine ning väikekoha kehtestamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks Jõhvi vallas Linna...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Linna küla)

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavolikogu otsuse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine ning väikekoha kehtestamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks Jõhvi vallas Linna...

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste...

PRIA AVAB MEETME „INVESTEERINGUTE TOETAMINE MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISEKS MAAPIIRKONNAS MITTEPÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSE SUUNAS"

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste...

Planeeritav maa-ala hõlmab Puru tee 5 (KÜ 25101:001:0488, ärimaa 100%, pindala 5899 m ² ). Planeeritava maa-ala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). ...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 30. juuli 2019 korraldusega nr 1384 Jõhvi linna Puru tee 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Planeeritav maa-ala hõlmab Puru tee 5 (KÜ 25101:001:0488, ärimaa 100%, pindala 5899 m ² ). Planeeritava maa-ala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). ...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal krundijaotuse teostamine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine 2. kategooria...

Jõhvi Vallavalitsus teatab Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal krundijaotuse teostamine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine 2. kategooria...

7.augustil toimus Jõhvi Raekojas vastuvõtt Pippi Lotta Enokile, kus osalesid ka tema vanemad pr. Karin Tarlan ja hr. Teet Enok ja treener pr. Liivi Eerik. 16-aastane Pippi Lotta Enok...

Jõhvi Raekojas toimus vastuvõtt Pippi Lotta Enokile

7.augustil toimus Jõhvi Raekojas vastuvõtt Pippi Lotta Enokile, kus osalesid ka tema vanemad pr. Karin Tarlan ja hr. Teet Enok ja treener pr. Liivi Eerik. 16-aastane Pippi Lotta Enok...

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sa oled kogenud projekti- või ehitusjuht, oled hea läbirääkija, omad ehitusalast kõrgharidust, oskad tagada tegevuse erapooletust, objektiivsust ning...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehitusprojektijuhi töökoha täitmiseks

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sa oled kogenud projekti- või ehitusjuht, oled hea läbirääkija, omad ehitusalast kõrgharidust, oskad tagada tegevuse erapooletust, objektiivsust ning...

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sind ei rahulda rutiinne töö kontorilaua taga, vaid tahad olla pidevas liikumises ning oled valmis reageerima erinevatele sündmustele ehitussektoris. Kui Sa oled hea...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehitus- ja projekteerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sind ei rahulda rutiinne töö kontorilaua taga, vaid tahad olla pidevas liikumises ning oled valmis reageerima erinevatele sündmustele ehitussektoris. Kui Sa oled hea...

Sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on üksikisikutele või perekondadele toimetulekuraskuste kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamine seadusega ettenähtud sotsiaaltoetuste...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on üksikisikutele või perekondadele toimetulekuraskuste kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamine seadusega ettenähtud sotsiaaltoetuste...

Eesti taasiseseisvumispäeva kontsert

Jõhvi Vallavalitsuse 16. juuli 2019 korraldusega nr 1353 kehtestati Jõhvi linna Veski tn 36 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (koostanud: FIE Peep Moorast, töö nr 15-17, Tallinn 2019). ...

Jõhvi linna Veski tn 36 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsuse 16. juuli 2019 korraldusega nr 1353 kehtestati Jõhvi linna Veski tn 36 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (koostanud: FIE Peep Moorast, töö nr 15-17, Tallinn 2019). ...

30.07.2019 korraldab SA IVKH Vereteenistus doonorite päeva

Doonorite päev Jõhvi Vallavalitsuse saalis

30.07.2019 korraldab SA IVKH Vereteenistus doonorite päeva

Jõhvi Vallavalitsus korraldas veebihanked "Asfaltkatte osaline taastusremont" ja "Narva mnt 84c mänguväljaku projekteerimis-ehitustöö". Hanke dokumentidega saab tutvuda siin: ...

Veebihangete korraldamine

Jõhvi Vallavalitsus korraldas veebihanked "Asfaltkatte osaline taastusremont" ja "Narva mnt 84c mänguväljaku projekteerimis-ehitustöö". Hanke dokumentidega saab tutvuda siin: ...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitisregistri spetsialisti ametikoha täitmiseks   Töö kirjeldus Ootame Sind oma meeskonda, kui Sa oled hea suhtleja, omad ehitusalast...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitisregistri spetsialisti ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitisregistri spetsialisti ametikoha täitmiseks   Töö kirjeldus Ootame Sind oma meeskonda, kui Sa oled hea suhtleja, omad ehitusalast...

Jõhvi Vallavalitus korraldas hanke Tammiku rahvamaja saali, lava ja kõrvalruumide  remondiks. Pakkumusi oodatakse kuni 22.07.2019.

Tammiku rahvamaja siseruumide remonditööd

Jõhvi Vallavalitus korraldas hanke Tammiku rahvamaja saali, lava ja kõrvalruumide  remondiks. Pakkumusi oodatakse kuni 22.07.2019.

Saab tutvuda siin

Ilmus Jõhvi Teataja värske number

Saab tutvuda siin

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8