Jõhvi Vallavalitsus korraldab  Jõhvi jäätmekava 2021-2025 avaliku väljapaneku 5. aprillist kuni 18. aprillini 2021  Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäevast reedeni kella...

Jõhvi jäätmekava 2021-2025 avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab  Jõhvi jäätmekava 2021-2025 avaliku väljapaneku 5. aprillist kuni 18. aprillini 2021  Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäevast reedeni kella...

Jõhvi linna Tartu mnt 15b ja Tartu mnt 15 kinnistutel kehtib Jõhvi Linnavolikogu 22. juuli 2004 määrusega nr 58 kehtestatud Jõhvi linna Tartu 15 ja 15a kruntide detailplaneering....

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 10.03.2021 korraldusega nr 2908 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Tartu mnt 15 ja 15a kruntide detailplaneeringus käsitletud ehitusõiguse täpsustamiseks.

Jõhvi linna Tartu mnt 15b ja Tartu mnt 15 kinnistutel kehtib Jõhvi Linnavolikogu 22. juuli 2004 määrusega nr 58 kehtestatud Jõhvi linna Tartu 15 ja 15a kruntide detailplaneering....

Reedel, 12 märtsil kell 10-16 toimub Jõhvi kontserdimajas järjekorras kaheksas Ida-Virumaa kultuurifoorum. Hübriidkonverents keskendub seekord kultuuri rollile Ida-Virumaa elu- ja...

VIII Ida-Virumaa Kultuurifoorum

Reedel, 12 märtsil kell 10-16 toimub Jõhvi kontserdimajas järjekorras kaheksas Ida-Virumaa kultuurifoorum. Hübriidkonverents keskendub seekord kultuuri rollile Ida-Virumaa elu- ja...

Kultuuriministeerium korraldab 12. märtsil 2021 kella 10.00-16.00 toimuva VIII Ida-Virumaa kultuurifoorumi „Kultuur kui majanduskeskkonna arengumootor". Foorum toimub koostöös Jõhvi...

VIII Ida-Virumaa kultuurifoorum „Kultuur kui majanduskeskkonna arengumootor“.

Kultuuriministeerium korraldab 12. märtsil 2021 kella 10.00-16.00 toimuva VIII Ida-Virumaa kultuurifoorumi „Kultuur kui majanduskeskkonna arengumootor". Foorum toimub koostöös Jõhvi...

Kuidas parandada Ida-Virumaa tööstuspiirkonda ümbritseva keskkonna kvaliteeti või leida põlevkivituhale uusi innovaatilisi funktsioone, kui finantsilisi vahendeid kohalikul tasemel selleks...

LIFE programm ärgitab astuma julgeid samme parema keskkonna suunas

Kuidas parandada Ida-Virumaa tööstuspiirkonda ümbritseva keskkonna kvaliteeti või leida põlevkivituhale uusi innovaatilisi funktsioone, kui finantsilisi vahendeid kohalikul tasemel selleks...

Seoses COVID-19 epidemioloogilise olukorraga Ida-Virumaal ning juhindudes Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse soovitustest jäävad planeeritud kontsert-aktus 22.veebruaril Jõhvi...

NB! Vabariigi aastapäeva sündmuste kava on muutunud.

Seoses COVID-19 epidemioloogilise olukorraga Ida-Virumaal ning juhindudes Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse soovitustest jäävad planeeritud kontsert-aktus 22.veebruaril Jõhvi...

Koroonaviiruse kiire leviku tõkestamiseks ning haigestumuse intensiivsuse pidurdamiseks kehtivad üle Eesti alates esmaspäevast uued meetmed. Kõige suurem mõju viiruse levikule on...

Uued meetmed koroonaviiruse leviku pidurdamiseks

Koroonaviiruse kiire leviku tõkestamiseks ning haigestumuse intensiivsuse pidurdamiseks kehtivad üle Eesti alates esmaspäevast uued meetmed. Kõige suurem mõju viiruse levikule on...

Tallinnas toimuvatel Eesti kergejõustiku U23 vanuseklassi meistrivõistlustel saavutas Eesti meistri tiitli 3000m käimises kergejõustikuklubi "Visa" esindaja Darja Predbannikova.

Darja Predbannikova saavutas Eesti meistri tiitli

Tallinnas toimuvatel Eesti kergejõustiku U23 vanuseklassi meistrivõistlustel saavutas Eesti meistri tiitli 3000m käimises kergejõustikuklubi "Visa" esindaja Darja Predbannikova.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid infoseminarile, mille käigus tutvustatakse PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvooru. Infopäev...

PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse infopäev Zoomis

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid infoseminarile, mille käigus tutvustatakse PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvooru. Infopäev...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15 . veebruarist kuni 28 . veebruarini 20 2 1 ...

Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15 . veebruarist kuni 28 . veebruarini 20 2 1 ...

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane*)  teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5...

Tallinn–Narva maantee Jõhvi–Toila teelõigu ümberehituse eelprojekteerimise KHM avalik väljapanek ja arutelu

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane*)  teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2021. Täpsemat informatsiooni ...

Riigivara võõrandamine

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2021. Täpsemat informatsiooni ...

Neil korteriühistutel, mille küttelahendus toimib väljaspool kaugküttevõrku, on võimalik Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) küsida toetust süsteemide uuendamiseks või ühendamiseks...

Toetusvõimalus eraldiseisva küttelahendusega korteriühistutele

Neil korteriühistutel, mille küttelahendus toimib väljaspool kaugküttevõrku, on võimalik Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) küsida toetust süsteemide uuendamiseks või ühendamiseks...

Head Jõhvi valla elanikud, Rõõm tõdeda,  et Jõhvi valla territooriumil rajatud väli liuväljakud leidsid aktiivset kasutust. Tuletame ka meelde, et seoses koroonaviiruse laialdase...

NB! Liuväljade kasutamisest

Head Jõhvi valla elanikud, Rõõm tõdeda,  et Jõhvi valla territooriumil rajatud väli liuväljakud leidsid aktiivset kasutust. Tuletame ka meelde, et seoses koroonaviiruse laialdase...

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

Kuusepuude kogumine Jõhvis

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 06.01.2021 .a ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Öine veevarustuse katkestus Jõhvi linnas ning Jõhvi valla Edise ja Sompa külades 06.01.2021 ning võimalikud häired veevarustuses Jõhvi linnas 06.01.2021 - 08.01.2021

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 06.01.2021 .a ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Näitan: 701-720
Elemente lehe kohta20
of 55