« Tagasi

Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

27. oktoobri 2021 korraldusega nr 3453 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu.
 
Detailplaneeringuga on Kaasiku tn 5a kinnistule määratud hoonestusala ja ehitusõigus kuni neljale hoonele ehitisealuse kogupinnaga kuni 2980 m², kõrgusega kuni 10 meetrit ning korruselisusega kuni 2 korrust. Tartu maantee J7 kinnistule on kavandatud uue tee ehitamine. Detailplaneering on koostatud kookõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127), mille kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BP). Planeeritaval maa-alal määratletakse liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 
Detailplaneeringu materjalidega ja kogu menetluskäiguga saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-178 või otselingilt:
wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2535292&tid=1611&u=20211118130913&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20211118130913