« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmisest

Jõhvi Vallavalitsus rekonstrueerib Ühtekuuluvusfondi toel tänavavalgustustaristut Jõhvi linnas. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga, mille tulemusena paraneb kohalike elanike elukeskkond, suureneb turvalisus ja väheneb valgusreostus. Eelmise, 2015. a toimunud, tänavavalgustuse rekonstrueerimise käigus sai enamus Jõhvi linnast uue LED-valgustuse, kuid osa väiksemaid kvartaleid ja tänavalõike tuli erinevatel põhjustel projektist välja jätta. Käesoleva projektiga viiakse Jõhvi linna tänavavalgustuse uuendamine lõpuni. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine toimub OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud ehitusprojekti alusel.
Jõhvi Vallavalitsus soovib Jõhvi linnas asuvate eraomandis olevatele A. H. Tammsaare tn 7/1, Hariduse tn 4a, Jaama tn 12, Jaama tn 14, Jaama tn 36, Jaama tn 38, Jaama tn 38a, Kaare tn 23, Kaare tn 23a, Kaare tn 27, Kivi tn 24, Kivi tn 24a, Kivi tn 26, Kivi tn 26a, Narva mnt 11a, Narva mnt 31, Narva mnt 33, Narva mnt 35, Narva mnt 37, Narva mnt 49, Pae tn 21, Puru tee 18a, Rakvere tn 12c, Rakvere tn 15, Rakvere tn 6a, Vahe tn 3b, Veski tn 11, Veski tn 11a, Veski tn 13, Veski tn 13a, Veski tn 6a, Veski tn 9, Viru tn 7b ja Viru tn 9 kinnisasjadele ehitatavate tehnorajatiste talumiseks seada Jõhvi valla kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 alusel.
Sundvalduse alade plaanidega on võimalik tutvuda tööpäevadel Jõhvi vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) või Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee/maakorraldus.
Kinnisasjade omanikel on õigus esitada nelja nädala jooksul sundvalduse seadmise menetluse algatamisest arvates sundvalduse seadjale oma arvamus. Jõhvi Vallavalitsus palub esitada arvamusi sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 13. novembrini 2020.
Arvamusi saab esitada paberkandjal aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi linn või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
(Teade avaldatud ajalehes Postimees 15.10.2020)