« Tagasi

Jõhvi linna Puru tee 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Puru tee 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24. augustist kuni 7. septembrini 2020. aastal Jõhvi Keskraamatukogus tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäevast neljapäevani kella 8:00-st kuni 16:30-ni ning reedel kella 8:00-st kuni 15:00-ni.

 

Planeeringuala asub Jõhvi linnas Puru tee 5 (KÜ 25101:001:0488, ärimaa 100%, pindala 5899 m²) kinnistul, mis on osaliselt altkaevandatud ala. Kinnistul paiknevad ühekorruselised teenindus- ja laohooned.

Planeeritav maa-ala piirneb kirdest Puru tee 3a (KÜ 25301:008:0127, ärimaa 100%, pindala 4636 m²), kagust Puru tee T11 (KÜ 25101:001:0072, transpordimaa 100%, pindala 4128 m²), edelast Puru tee T8 (KÜ 25101:001:0025, transpordimaa 100%, pindala 1044 m²), läänest Puru tee 5a (KÜ 25101:001:0112, ärimaa 100%, pindala 3072 m²) ja loodest Puru tee T6 (KÜ 25101:001:0114, transpordimaa 100%, pindala 1483 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringuga on kavandatud Puru tee 5 kinnistul asuvate garaažide ja laohoonete lammutamine, kuni 2600 m² ehitisealuse pinnaga ja kuni 10 m kõrguse kaubandus-, toitlustus- või teenindushoonele hoonestusala määramine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine.

Detailplaneeringu elluviimisega uueneb linna keskne piirkond kaasaegse äri- ja teenindushoonega.

Detailplaneering vastab üldplaneeringule, milles on käsitletav maa-ala kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa.

 

Planeeringu lahendusega saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-170 või lingilt: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2225610&tid=1611&u=20200806161411&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20200806161411