« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on sotsiaalnõustamise tagamine laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides. 

 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • teadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kasuks tuleb varasem kogemus laste ja peredega töötamisel;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;
 • hea meeskonnatöö oskus;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil; kasuks tuleb võõrkeele oskus (inglise keel);
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 •  

Pakume:

 • motiveerivat töötasu;
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste (sh töönõustamise) võimalusi;
 • tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.
Kui oled elurõõmus, valmis väljakutseteks lastekaitsevaldkonnas, Sa ei pelga töös ettetulevaid raskusi ning Sul on eluterve huumorimeel oled väga oodatud liituma meie meeskonnaga.


Konkursi kontaktisik on Aleksei Naumkin.

Dokumendid esitada 23. detsembriks 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse lastekaitse spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Lisainfo telefonidel tel 336 3755 või 5911 6505.