« Tagasi

Ida-Viru maakonna kohalikud omavalitsused viisid ellu ühise projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“

Projekti rahastati maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.  
Ida-Viru maakonna arengustrateegia keskendub oma eesmärkides ja strateegilistes arengusuundades elu- ja ettevõtluskeskkonna ja turismisektori ühisele arendamisele. Projekti eesmärgiks oli säästva piirkondliku transpordi arendamine ja kiire ning mugava inimeste liikumise tagamine maakonnaülese kergliiklusteede võrgustiku abil. Maakonna kohalikel omavalitsustel on huvi eelkõige praktiliste lahenduste vastu ning selleks, et liikuda selliste lahenduste poole, on vaja panustada aega ja raha nõudvatele eeltöödele - detailplaneeringutele ja projekteerimisele. Lõppenud projekt aitas teha suure sammu kergliiklusteede ehitamise poole, sest eeltöid on nüüd palju tehtud. 
 
Projekti kogumaksumuseks kujunes hangete tulemusena 315 512.48 eurot, millest toetust saadi 236 161.17 eurot. 
Projekti lõpuks valmis 11 projekteerimistööd 7 kohalikus omavalitsuses järgmistel teelõikudel.
 
Lüganusel
Kiviõli linnas Kauba tänav - Vabaduse pst - Vabaduse pst 25 
Aidu-Liiva - Aidu Veespordikeskus kergliiklustee 
Kiviõli linnas Vabaduse puiestee – Mäepealse tee kergliiklustee 
Narva-Jõesuus
Narva-Jõesuu linnas Metsa tänava ja Suvilate tee jalg- ja jalgrattatee 
Narvas
Narva linnas Sepa tn – EV100 park – Hariduse tn – uus skeitpark (Tuleviku 9) jalgratta- ja jalgteede lõik 
Kohtla-Järvel
Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas kergliiklustee 
Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Ehitajate tänava kergliiklustee lõigu alates Ehitajate tänav lõik 5 kuni Raudtee tänavani 
Sillamäel
Viru puiestee jalgrattarada
Alutagusel
Ratva-Mäetaguse kergliiklustee 
Ereda-Kiikla kergliiklustee 
Jõhvis
Jõhvi-Sompa kergliiklustee 
Toilas kahjuks pidi tellija otsustama lõpetada projekteerimisleping ilma tulemust saavutamata.
 
Projekti lõpuks loodi maakonnaülene kaardimaterjal kergliiklusteede võrgustikuga ja puuduvate ühenduslõikudega. Tulemuseks on maakonna kaart, kus on olemas ülevaatlikult kogu info, sh olemasolevad kergliiklusteed, lõppenud projekti raames projekteeritud lõigud ning tulevikus planeeritud lõigud.
 
 
Projekti eesmärk sai täidetud ja tulemused saavutatud. Säästva piirkondliku transpordi arendamine ja kiire ning mugava inimeste liikumise tagamine maakonnaülese kergteede võrgustiku abil on nüüd juba sammukese lähemal. 
 
Maakonnaülese projekti koordinaator oli Lüganuse Vallavalitsus.