« Tagasi

Valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise avalik väljapanek

Vallavolikogu 20. juunil 2024 istungil toimus "Jõhvi valla arengukava 2025-2035 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2025-2028" määruse eelnõu esimene lugemine. Eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule, mis toimub 2. kuni 16. juulini 2024 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad

Ettepanekuid on võimalik esitada kirjalikult kuni 16. juulini k.a Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Avalik arutelu toimub 18. juulil kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses ja võimalusega lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas. Virtuaalkeskkonnas ühendumise info avaldatakse 17. juulil valla veebilehe uudisvoos ning arengukavade teemalehel www.johvi.ee/arengukavad.