« Tagasi

Sel sügisel avatud Jõhvi noorte omaalgatusfondi laekus kaheksa taotlust

Jõhvi vallas avati septembris esimest korda omaalgatusfond, kus said rahastust oma projektidele taotleda just noored. Taotlusi laekus kokku kaheksa ja hindamiskomisjoni ettepanekul rahastatakse seitset projekti, kokku summas 4936 eurot.
 
Kogu fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning julgustada noorte endi algatusi Jõhvi vallas. Selle kaudu soovitakse innustada noori välja pakkuma uusi mõtteid ja ettevõtmisi, mis mõjutaksid positiivselt just neid.
 
Jõhvi Vallavalitsus on määranud fondi kogusummaks vähemalt 6000 eurot igal aastal. Toetust saavad taotleda nii üksikisikud kui ka noorteühendused, kes tegutsevad Jõhvi vallas. Toetuse määr ühele omaalgatusprojektile võib ulatuda kuni 1000 euroni. Seekord laekunud projektid olid väga erinevate tegevustega. Noored soovivad korraldada konkursse, töötubasid, arendada väikeettevõtlust, tõsta teadlikust prügi sorteerimisest, populariseerida lugemist ja tegeleda heategevusega.
 
Jõhvi Põhikooli noored korraldavad laada ja kontserdi, mille eesmärk on koguda annetusi loomadevarjupaigale. Jõhvi Kesklinna Koolis tahavad õpilased tõsta kooli kogukonna teadlikkust prügi sorteerimise valdkonnas. Projekti abil plaanitakse soetada ning paigaldada kooli ümbrusesse ja hoonesse prügikastid, mis on selgelt märgistatud erinevate prügikategooriatega (paber, papp, plastik, metall, biojäätmed). Lisaks luuakse õppe- ja juhendmaterjalid ning korraldatakse keskkonnateadlikkuse tõstmiseks erinevaid üritusi.
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse väikeettevõtluse II kursuse noored plaanivad läbi viia disainimise töötuba „Hoolime loodusest". Lisaks disainioskuste omandamisele ja praktilise tegevusele, räägitakse  ka asjade keskkonnasäästlikust kasutamist.  Töötoas olijatele tutvustatakse ettevõtlusvõimalusi maakonnas ja väikeettevõtja õppeprogrammi sisu Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.
 
Laekunud projektide arv ja põnevad ideed annavad kinnitust sellele, et antud fond loob head võimalused noortele oma ideede teostamiseks ning ka panustamiseks piirkonna arengusse. Uus taotlusvoor avatakse kevadel 2024.