« Tagasi

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 28. septembril kell 17.00

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 28. septembril 2023 algusega kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).
 
Päevakord
1. Jõhvi Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 18 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas" muutmine. 
2. Jõhvi Vallavolikogu 21.01.2021 määruse nr 89 „Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord" muutmine.
3. Jõhvi valla arengukava 2024–2030 koos eelarve-strateegiaga aastateks 2024–2027 kinnitamine. 
4. Meetmest „Suuremate linnapiirkondade arendamine" toetuse taotlemise volitamine.
5. Loa andmine hangete korraldamiseks (uus raamatukogu). 
6. Loa andmine hanke korraldamiseks (multiarena projekteerimine ja ehitus). 
7. Pikaajalise kohustuse võtmine (turismikoordinaatori tegevuse korraldamine). 
8. Rahalise kohustuse võtmine (projekt „Ida-Viru HaridusHorisont"). 
9. Jõhvi linna Puru tee 13 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine. 
10. Muudatuste tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus
11. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus. 
12. Muudatuse tegemine volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisus. 
13. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 21.06.2023 esitatud arupärimisele vastamine.
 
Istungi materjalidega saad tutvuda siin: https://www.johvi.ee/istungite-materjalid