« Tagasi

Jõhvi valla spordi- ja kultuuritegevuste toetused, taotluste esitamise tähtaeg 1. november

Jõhvi Vallavalitsus kutsub kõiki kultuuri, spordi ja kogukonna algatuste eestvedajaid taotlema neile mõeldud toetusi. Projekti- ja tegevustoetuse taotlusi saab esitada järgmiseks eelarveaastaks hiljemalt 1. novembriks.
 
Kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetust saavad taotleda esinduskollektiivid, teatrid, muuseumid ning muud vabaühendused, mille tegevus on suunatud külaliikumise-, elanike ühistegevuse ning kodanikualgatusliku tegevuse arendamiseks. Eesmärk on toetada vabaühenduste igapäevase tegevuse korraldamist, tagada jätkusuutlikkus ning organisatsiooni areng.
 
Peale tegevustoetuse on võimalik taotleda ka projektitoetust, mida antakse Jõhvi vallas avalikkusele suunatud kultuurisündmuste või ühistegevuse rahastamiseks.
 
Sporditegevuse toetuse eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6-21 aastat. Toetused jagunevad järgmiselt:
spordiklubi tegevustoetus;
noortespordi tegevustoetus (pearaha);
treeneri tööjõukulu toetus;
spordiürituse läbiviimise toetus;
sportlike saavutuste toetus.
 
Toetuste andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri ning spordi võimalusi, arendada kodanike omaalgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.
Taotlused tuleb esitada Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU, hiljemalt 1. novembriks.
 
Lisainfo saamiseks ja taotlusvormidega tutvumiseks külastage:
 
Küsimuste korral võtke ühendust kultuuri- ja spordinõuniku Avo Samblaga (avo.sambla@johvi.ee, 53765121).