Üritused, uudised ja teated

Jõhvi Vallavalitsus võtab vastu taotlusi 2020.aastaks  kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks suunatud  projektide finantseerimiseks.

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. Toetuse taotleja tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning kaasa aitama valla arengukava elluviimisele.

  • Toetust võivad taotleda vabaühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused).
  • Toetusvooru raames võib esitada taotlusi tegevus,- ning projektitoetuse eraldamiseks.
  • Projektitoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 2000 eurot ühe taotleja kohta.
  • Tegevustoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Taotlusi järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse  1. oktoobriks 2019.

Finantseerimise korraga saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel 

Taotlused esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele elektroonselt: johvi@johvi.ee

Lisainfo: Maria Laanemäe, tel. 3363760

 

 

 

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE