Eesti toetab Ukraina sõjapõgenikke, et neil oleks võimalik siin kiiresti kohaneda ja ise oma eluga hakkama saada, kuni tekib võimalus kodumaale tagasi pöörduda. Siit lehelt www.kriis.ee leiab infot ajutise kaitse taotlemise, majutuse, arstiabi, töötamis- ja haridusvõimaluste kohta. 

Koordinaatorid:

•          Kristina Ots, tel 5333 1440, kristina.ots@johvi.ee

•          Оlga Zubenko, tel. 5350 1826, olga.zubenko@johvi.ee

Koordinaatorid asuvad Jõhvi Vallavalitsuses, aadressil Kooli 2, Jõhvi, kabinet 115.

Koordinaatorid nõustavad ja abistavad kõigis Eesti eluga kohanemisega seotud küsimustes, lähtudes teie individuaalsetest vajadustest.

 

Isikukoodi taotlemine

Isikukood on vajalik paljude riiklike ja kohaliku omavalitsuse teenuste saamiseks. Isikukood luuakse, kas ajutise kaitse taotlemise protsessis Politsei- ja Piirivalveametis või seda saab taotleda ka ilma ajutise kaitse taotlemise protsessita Jõhvi Vallavalitsuses, aadressil Kooli 2, Jõhvi linn. Teid teenindavad perekonnaseisuametnikud: 

Ksenia Petrova, telefon 332 1252, ksenia.petrova@johvi.ee

Raissa Gorski, telefon 332 1222, raissa.gorski@johvi.ee

Irina Saltruk, telefon 332 1226, irina.saltruk@johvi.ee

Ajutine kaitse

Ajutine kaitse annab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele sarnased õigused nagu Eesti elanikele. Näiteks ligipääsu sotsiaalteenustele ning õiguse töötada ja haridust omandada. Kui plaanid jääda Eestisse, taotle esimesel võimalusel ajutist kaitset. Seda saad teha Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses.

Veendu, et ajutise kaitse saamise õigus laieneb sinule. Tule taotlust esitama, kui elasid kuni 24.02.22 Ukrainas ja põgenesid sealt sõjategevuse tõttu 24.02.22 või hiljem. Ajutise kaitse taotluse esitamiseks broneeri aeg aadressil: https://broneering.politsei.ee/ Ühe broneeringu alusel võib taotluse esitada üks täiskasvanu ja koos temaga alaealised lapsed. Kui peres on rohkem täiskasvanuid, siis tuleb broneerida mitu aega. Kui esitad taotluse muul ajal enne oma broneeringut, siis tühista broneering, et teised saaksid seda aega kasutada. Tee seda siit: https://broneering.politsei.ee/Reservations/Cancel

Jõhvi politseijaoskond asub aadressil: Rahu 38, 41588 Jõhvi

Esmaspäev: 9.00 - 17.00

Teisipäev: 9.00 - 17.00

Neljapäev: 9.00 - 17.00

Reede: 9.00 - 17.00

Ajutise kaitse elamisloa pikendamine

2022. aasta kevadel Eestis ajutise kaitse staatuse saanud põgenikel on käes aeg, kui nad peavad mõtlema oma elamisloa pikendamisele. Pikendamine pole kohustuslik, kuid ajutine kaitse tagab neile jätkuvalt ligipääsu teenustele ja toetustele. 

Ajutise kaitse pikendamise taotlust saab esitada mitte varem kui 3 kuud ja kuni 1 kuu enne olemasoleva staatuse lõppemist. Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada kolm kuud kuni üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduses asylum.politsei.ee. Sisestage taotlust tehes kindlasti e-kirja aadress, mida te ise loete.

Kui oled esitanud ajutise kaitse pikendamise taotluse aadressil asylum.politsei.ee ja saanud kinnituse, et taotlus on vastu võetud, siis pole taotlust elamisloakaardi saamiseks eraldi vaja esitada.

Alates 10.09.2023 on ajutise kaitse pikendamiseks vajalik käia läbi endale sobivast PPA teenindussaalist ning teha endast dokumendi jaoks digikioskis uus foto. 

Soovitame dokumendifoto teha enne iseteeninduskeskkonnas taotluse esitamist. Iseteeninduskeskkonnas taotluse esitamise järel saadetakse teie e-posti aadressile kinnituse, et teie taotlus on vastu võetud ning meeldetuletus, et ajutine kaitse pikendatakse alles siis kui lisaks taotluse esitamisele on taotleja teinud endast ka uue foto PPA teenindussaalis. Samuti saadab PPA sellele aadressile e-kirja, kui pikendatud elamisloakaart on valminud ja sellele saab PPA teenindusse järele minna. 

Ajutise kaitse pikendamise taotlemiseks peab inimese elukoht olema registreeritud. Eestisse registreeritud elukoht annab meile kinnituse, et ajutist kaitset sooviv inimene viibib ka reaalselt Eestis ning riik saab pakkuda Eesti elanikule mõeldud teenuseid ja toetuseid, nagu näiteks sotsiaalabi, tervishoiuteenus, tasuta ühistransport või kooli- ning lasteaiakoht.

Elukoha saab registreerida kohalikus omavalitsuses. Elukoha registreerimiseks tuleb esitada ruumi kasutamist tõendav dokument (nt üürileping) või ruumi omaniku nõusolek. Kui üürileping on olemas, siis sellest piisab ja omaniku nõusolekut täiendavalt ei ole vaja.

 

Ühistransport

Peatus „Postkontor" bussid nr 7; 15; 17

Peatus Rahu" (Maxima XX) bussid nr 28; 29; marsruuttaksod nr 3; 5; 10; 12; 24

Elukoha registreerimine Jõhvi vallas

Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd. Elanike elukoha registreerimise eesmärgiks on tagada Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste peamiste isikuandmete kogumine ühte andmekogusse riigile ja kohalikule omavalitsusele seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks isiku õiguste ja kohustuste realiseerimisel ning Eesti rahvastiku arvestuse pidamine.

Oma elukoha saab Jõhvi elanik registreerida vallavalitsuses (Jõhvi linn, Kooli 2, vastuvõtu ajad E, T 8:00 - 11:00 ja 13:00 - 16:00, N 8:00 - 11:00 ja 14:00 - 17:30, R 8:00 - 12:00).

Elukohateate saab esitada vallavalitsuses kohapeal, saata postiga, kodanikuportaali eesti.ee või e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali (https://www.rahvastikuregister.ee/) kaudu.

Sotsiaalkindlustusamet

Jõhvi klienditeenindus

Klienditeeninduste külastamiseks ei ole vaja aega broneerida.

Keskväljak 1, 41531 Jõhvi
Infotelefon: 612 1360
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Klientide vastuvõtt:
E 8.30‒18.00 T, K, N 8.30‒16.30
R 8.30‒13.00

Iga kuu viimasel reedel oleme klientidele suletud.

Tervis

Eestis kehtib ühine, solidaarne ja  riiklik ravikindlustus, mis tagab võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile ravikindlustatud inimestele. Kõigile Ukrainast Eestisse saabud sõjapõgenikele on ette nähtud tasuta üldine tervisekontroll. Üldine tervisekontroll on tasuta nii neile, kes jäävad siia viisavabalt, kui ka neile, kes taotlevad ajutist elamisluba. Tasuta üldine tervisekontroll on kättesaadav kõigis piirkondades üle terve Eesti. Terviseameti info Ukraina sõjapõgenikele lähemalt: www.terviseamet.ee/et/ukraina ja Eesti Haigekassa info: www.haigekassa.ee/ukraina-sojapogenikele

Perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa kõnekaardiga helistades +372 634 6630)

Erakorralise tervisemurega pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, lähim erakorralise meditsiini osakond asub aadressil Ilmajaama 12, 14, Kohtla-Järve (Ahtme üksus) või helistage hädaabinumbril ☎️ 112.

Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.

Psühholoogilist tuge saab kriisitoe telefonilt 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.

Jõhvi Tervisekeskus Corrigo on esmatasandi tervisekeskus, mis avas oma värskelt renoveeritud ruumid aadressil Jaama 34b, Jõhvi 2020. aasta jaanuaris.

Eelregistreerimine registratuur@corrigo.ee, telefonil +372 333 1112,  +372 333 1105

Riiki saabunud Ukraina sõjapõgenikele teevad vastuvõtupunktides esmase tervisekontrolli kiirabi meedikud. Seejärel suunatakse sõjapõgenikud üldisesse tervisekontrolli. Üldine tervisekontroll on soovituslik läbida ka siis, kui saabuti otse lähedaste juurde, mitte läbi "vastuvõtupunkti". Tervisekontrollis tehakse arstlik läbivaatus, nakkushaiguste uuringud, vajadusel vaktsineeritakse ja kirjutatakse välja vajalike ravimite retseptid.
Üldine tervisekontroll on ühekordne, selle eest tasub Eesti Haigekassa.

Töökoha leidmine

Kui oled saanud ajutise kaitse, tohid kohe tööle asuda. Tööd aitab leida Eesti Töötukassa. Kui võtad end töötukassas töötuna arvele, on sul õigus tööturuteenustele ja -toetustele. Töötukassa infotelefon: 15501/777 3000.

Jõhvi büroo

E-post: idaviru@tootukassa.ee

Aadress: Rakvere 8 (I korrus), 41532, Jõhvi

Telefon 332 1700

Skype. tkjohvi

Lahtiolekuajad: E, K, N 8:15 - 16:00 T 8:15 - 17:30 R 8:15 - 12:00

Tööotsimise internetiportaalid:

www.cv.ee

www.cvkeskus.ee

www.tootukassa.ee

Haridusvõimalused

Lasteaia- ja koolikoha saamine Jõhvi Vallavalitsuses koordineerib haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Maria Laanemäe, telefon 336 3760, maria.laanemae@johvi.ee

Jõhvi Gümnaasium

Hariduse 5B, 41534
Koduleht: https://www.johvig.ee/et

E-post: kool@johvig.ee
Direktor: Tatjana Ait, 392 9713 

Kutseharidus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

 

Kutse 13, Jõhvi 41533
tel: 332 0381
info@ivkhk.ee
http://www.ivkhk.ee

Õppekeel: eesti, vene

 

Juuksurite erakool „Maridel"
Sompa 1a, Jõhvi  41533
tel: 337 0502
maridel@hot.ee
http://www.maridel.ee

Õppekeel: vene

 

 

Pangakonto avamine

SEB- www.seb.ee SEB kontori aadress Jõhvis: Rakvere 2, Jõhvi. Avatud: E-R 09:00-17:00

LHVwww.lhv.ee Jõhvis LHV kontorit ei ole, aga nendega saab ühendust võtta: klienditugi 6 800 400, info@lhv.ee

Coop pank- www.cooppank.ee  Jõhvi kontor asub aadressil Puru tee 1, avatud E-R 10.00-18.00.

Swedbankwww.swedbank.ee Jõhvi kontor asub aadressil Rakvere põik 3, Jõhvi. Ainult broneeritud kohtumised E-R 10:00-17:00. Info ja aja broneerimine +372 6310 310.

Jõhvi valla huvikoolid:

Jõhvi Muusikakool

Aadress: Pargi 40, Jõhvi

http://johvimk.ee/

Jõhvi Kunstikool

Aadress: Hariduse 3, Jõhvi

https://johvikunstikool.ee/

Jõhvi Spordikool

Aadress: Hariduse 5a, Jõhvi

https://johvisport.ee/

Huvialaringid:

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus

Aadress: Pargi 40, 41537, Jõhvi

https://www.huvikeskus.info/

Noortekeskus

Aadress: Hariduse 3, Jõhvi

Telefon: +372 511 0619

E-mail: noortekeskus@johvi.ee

Noortekeskus ootab noori vanuses 7-26 eluaastat. Noortekeskuses on võimalik mängida  piljardit, x-boxi, lauamänge, tegeleda robotroonikaga, harjutada kätt DJ puldil, meisterdada, laenutada jalgrattaid, kokata, ja oma vaba aega sõprade seltsis veeta.

Jõhvi Keskraamatukogu

Aadress:  Rakvere 13a, 41533 Jõhvi

https://rk.johvi.ee/

Ühistransport

Bussiplaan ja -ajad: www.peatus.ee

Rongiajad: www.elron.ee

***

Vastlapäev Kukruse Polaarmõisas

15. veebruaril, koostöös MTÜ Eesti Pagulasabiga külastasime Kukruse Polaarmõisa, kus pidasime Ukraina peredega Eesti traditsioonide järgi vastlapäeva. Mängisime vahvaid mänge, õppisime keerutama vurri, tegime ringkäigu Polaarmõisas, lasime liugu, sõitsime soomekelkudega ja sõime naabritädi maitsvaid muhvineid.

Pilte meie tegemistest saate vaadata siit

***

Naistekas

08.02.2023 korraldasime ürituse nö naisteka, koostöös MTÜ Eesti Pagulasabi, Ohvriabi ja Silvakaisu OÜ vägevate naistega. Kutsusime kokku 10 Ukraina naist, et nad saaksid Silva juhendamisel meisterdada sojavahast küünlaid ja hiljem saaksime ühise laua taga kuulata Ohvriabis pakutavast abist, juhul kui sina ise või keegi su lähedastest on langenud halva kohtlemise, füüsilise, vaimse, seksuaalse või kübervägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on juhtunud õnnetus.

Pilte meie tegemistest saate vaadata siit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Jõulumaa külastus

22.12.2022 külastasime koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega Rakvere Jõulumaad. Jõulumaa külastuse eesmärk oli võimestada Ukraina sõjapõgenikke, tuua nende südametesse veidi jõulurõõmu ja jõulurahu, tutvustada neile Eesti traditsioone, anda võimalust veeta aega oma pereliikmetega ja tutvuda ka teiste Ukraina sõjapõgenikega, kes on asunud elama meie armsasse Jõhvi linna.

Rakveres ootasid külla võlurid ja päkapikud. Lossi õues kasvas kuusemets, põlesid lõkked ja mängis kaunis jõulumuusika. Vermisime õnneraha, võlur õpetas võlutrikke, kuulasime ilusat muinasjuttu okasroosikesest ja jõulumemm pakkus piparkooke. Külla tuli jõuluvana ja kõik said väikese magusa kingituse. Programmi lõpuks saime ka kehakinnitust. Tutvusime ja jagasime emotsioone üksteisega. Õnnelikena ja rahulolevatena saime alustada koduteed. Kõiki tehtud pilte Jõulumaast saate vaadata siit