Jõhvi linna teede ja tänavate aastaringset hooldust teeb OÜ Jõhvi KEK

Vastutav spetsialist Viktor Rumjantsev

(tel 509 8580, e-post johvikek@gmail.com),

dispetšer Andrus Kulikov (tel 504 0678, e-post johvikek@gmail.com).

Valla maapiirkonna teede ja tänavate aastaringset hooldust (sh teeäärte niitmine) ning Jõhvi linna põhjapiirkonna kergliiklusteede hooldust (sh bussipeatused ja käsiprügikastid) teeb RoadWest OÜ.

Hoolduse juht Ahto Vester (tel 505 4714, e-post info@roadwest.ee),

dispetšer Vjatšeslav Stankevitš, (tel 530 90509, e-post stankevits@gmail.com).

Jõhvi linna lõunapiirkonna kergliiklusteede hooldust (sh bussipeatused ja käsiprügikastid) teeb RoadWest OÜ.

Hoolduse juht Ahto Vester (tel 505 4714, e-post info@roadwest.ee),

dispetšer Vjatšeslav Stankevitš, (tel 530 90509, e-post stankevits@gmail.com).

Vallavalitsuse kontaktisik teehooldust puudutavates küsimustes on majandusspetsialist

 Aivo Tamm (tel 506 2846, e-post aivo.tamm@johvi.ee).