Taksoveo dokumentide taotlemine

Taksovedu reguleerib peamiselt ühistranspordiseadus (ÜTS) 8. peatükk "Nõuded taksoveol".

Taksoveo õigust tõendavad dokumendid:

1) Taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu
2) Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale või teenindajakaardi omajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol
3) Teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol

Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata.

Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris (MTR).

Taksoveoloa ja teenindajakaardi taotlejal ja omajal peab olema hea maine ning vastama ÜTS § 56 ja § 57 kehtestatud nõuetele. Enne teenindajakaardi taotluse esitamist saab oma andmeid kontrollida ID kaardiga karistusregistrist.

Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu (Riigilõivuseadus § 332-334)

  • riigilõiv teenindajakaardi eest – 38.- eurot
  • riigilõiv sõidukikaardi eest – 20.- eurot
  • riigilõiv taksoveoloa eest – 64.- eurot

 

Riigilõivu tasumise andmed:
Saaja: Jõhvi Vallavalitsus
Konto nr EE722200221010951025 (Swedbank AS)

Selgitusse:

  • riigilõiv (taotleja nimi) teenindajakaardi eest
  • riigilõiv (sõiduki reg.märk, vedaja nimi) sõidukikaardi eest
  • riigilõiv (taotleja nimi) taksoveoloa eest

 

Taksoveoloa, sõidukikaartide ja teenindajakaardi avaldusi ja dokumente saab esitada elektroonselt majandustegevuse registris MTR (ttja.ee) või Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi, Kooli 2 või e-postiga digitaalselt allkirjastatult johvi@johvi.ee

Taotluste vormid:

Sõidukikaardi taotlus teenindajakaardi alusel docx

Sõidukikaardi taotlus taksoveoloa alusel docx
Taksoveoloa taotlus docx
Teenindajakaardi taotlus docx

 

Küsimuste ja probleemide korral saab informatsiooni telefonil +372 5197 7555