Suvelaagri tuusiku toetus 

Laste suvelaagrite tuusikute maksumus kompenseeritakse sotsiaalteenistuses arvel olevate vähekindlustatud ja/või lasterikaste perede ning eestkostel olevate laste suvelaagris osalemise toetamiseks.
Toetuse määramise ja selle suuruse otsustab sotsiaalteenistuse vastav spetsialist. Reeglina tasutakse tuusiku maksumus laagrit korraldava organisatsiooni arve alusel, erandjuhtudel kaalutlusotsusena vallavalitsuse sotsiaalkomisjon otsuse alusel, arvestades taotleja põhjendatud huve, sissetulekuid ning esitatud kuludokumente.
 
Taotluse vorm (soovituslik) vorm (pdf) , vorm (täidetav) 
 
Peresotsiaaltöötaja kontaktid:
Pille Rüütel - telefon 336 3774, 5342 6798, pille.ruutel@johvi.ee