Jõhvi Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud ...

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (ISTE)-31.12.2024

Jõhvi Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud ...

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas".   Projekti...

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas".- 31.10.2023

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas".   Projekti...

Projekt „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste...
Programm "Vabatahtlik seltsiline"       Ida-Virumaa...

Programm "Vabatahtlik seltsiline"-31.10.2023

Programm "Vabatahtlik seltsiline"       Ida-Virumaa...

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)" ...

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)"- 31.10.2023

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)" ...

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama" Projekti...

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama"-31.10.2023

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama" Projekti...

Jõhvi Vallavalitsus taotles Sotsiaalministeeriumilt  "Vaimse tervise teenuse toetus...

Vaimse tervise teenuste osutamine Jõhvi valla elanikele aastal 2022 - lõppenud.

Jõhvi Vallavalitsus taotles Sotsiaalministeeriumilt  "Vaimse tervise teenuse toetus...

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud. ...

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud.

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud. ...