19.07.19

Sotsiaaltransporditeenus
Teenuse osutamise eesmärgiks on luua võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks liikumisraskustega isikutele, spetsiaalse valla omandis oleva sotsiaaltranspordi kasutamisega.

Teenust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elavatel:
1) sügava liikumispuudega, progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega isikutel, raske või sügava nägemispuudega isikutel või muud liiki sügava puudega isikutel;
2) raske ja sügava vaimupuudega lastel ja noortel (kuni 26. a), kes vajavad kõrvalist abi liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel.

Puudega isik käesoleva korra mõttes on isik, kellele on määratud raske või sügav liikumis-, nägemispuue, raske või sügav vaimupuue või onkoloogilisest haigusest tingitud raske või sügav puue ning oma puudest tingituna ei saa ta kasutada tavatransporti.

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Taotluse vorm (*.pdf)

Jõhvi Vallavalitsuse väikebussiga osutatava sotsiaaltransporditeenuse kasutamise hind (koos käibemaksuga) on järgmine:
1.  teenuse hind Jõhvi valla elanikele valla piires (sh sõidud SA Ida-Viru Keskhaiglasse) 1,30 eurot, millele lisandub ooteaeg 1,60 eurot tund;
2.  teenuse hind sõidul väljapoole Jõhvi valda:
2.1  Jõhvi valla elanikele 0,26 eurot/km, millele lisandub ooteaeg 1,90 eurot tund;
2.2  teiste omavalitsuste elanikele 0,45 eurot/km, millele lisandub ooteaeg 3,20 eurot tund.
Hind on kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr 2125.

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann