19.07.19

Ravimitoetus

Rahalist toetust Eesti Vabariigis ametlikult müügil olevate retseptiravimite ning südame- ja veresoonkonna ravimite maksumuse kompenseerimiseks eraldatakse:
1) üksielavatele, vähemalt 65. aastastele ja mittetöötavatele inimestele, mittetöötavatele eelpensioniealistele isikliku avalduse, kassatšekkide ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel mitte rohkem kui kaks korda aastas. Toetust makstakse isikule, kelle sissetulek ei ületa 350 eurot kuus. Toetust ei maksta rohkem kui 100 eurot aastas;

2) osalise või täieliku töövõimekaotusega inimestele isikliku avalduse, kassatšekkide ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel mitte rohkem kui kaks korda aastas. Toetust makstakse isikule, kelle sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ületa 300 eurot kuus. Toetust ei maksta rohkem kui 80 eurot aastas.

Taotluse vorm (*.pdf)

Info telefonil 336 3773 eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann