19.07.19

Prillide toetus

Rahalist toetust prillide maksumuse kompenseerimiseks eraldatakse üksi elavatele, vähemalt 65- aastastele ja mittetöötavatele inimestele, kelle igakuine sissetulek ei ole suurem kui 350 eurot ja osalise või täieliku töövõimekaotusega inimestele, kelle igakuine sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ole suurem kui 300 eurot. Toetust eraldatakse kuni 80 eurot, üks kord kahe aasta jooksul isikliku avalduse, maksekviitungite ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.

Taotluse vorm (*.pdf)

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate -ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann