Matusetoetus

Matusetoetust määratakse ja makstakse rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omanud isiku surma korral matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks makstav toetus.
Matusetoetuse suurus on 250 eurot ja mida makstakse üks kord lahkunu kohta. Toetuse maksmise aluseks on matmist korraldava isiku taotlus hiljemalt kolme kuu jooksul pärast lahkunu kohta surmakande koostamist. 
Toetuse määramise ja maksmise otsustab sotsiaalteenistuse vastav spetsialist. Hilisemal taotluse esitamisel või vastavalt riigi- ja vallaeelarve võimalustele ning matusekorraldaja vajadustele otsustab matusetoetuse suuruse ja/või maksmise vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.
Taotluse vorm (*.pdf) (*.docx)
 
Eakate-ja puuetega inimeste spetsialistide kontaktid:
Kersti Vihmann - telefon 336 3773, 5306 8566,  kersti.vihmann@johvi.ee
Marika Freiberg - telefon 336 3749, 5883 9896, marika.freiberg@johvi.ee