Hulkuvad loomad

Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib:

Vastavalt seadusandlusele, loetakse hulkuvateks loomadeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud loomad. Hulkuvate loomade alast tegevust korraldab kohalik omavalitsus.

Jõhvi vald on hulkuvate loomade alase tegevuse korraldamiseks sõlminud töövõtulepingu MTÜ Ayuda, kelle tööülesannete hulka kuulub Jõhvi valla haldusterritooriumil olevate hulkuvate loomade püüdmine, püütud loomade transportimine loomade varjupaika. Hulkuvate loomade püüdmise tellimist korraldab vallavalitsus.

Probleemist hulkuvate loomadega teatage Jõhvi Vallavalitsuse heakorraspetsialistile:

Alina Nevent
tel 5866 7960
alina.nevent@johvi.ee