Hulkuvad loomad

Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib:

Vastavalt seadusandlusele, loetakse hulkuvateks loomadeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud loomad. Hulkuvate loomade alast tegevust korraldab kohalik omavalitsus.

Jõhvi vald on hulkuvate loomade alase tegevuse korraldamiseks sõlminud töövõtulepingu ..., kelle tööülesannete hulka kuulub Jõhvi valla haldusterritooriumil olevate hulkuvate loomade püüdmine, püütud loomade transportimine loomade varjupaika. Hulkuvate loomade püüdmise tellimist korraldab vallavalitsus.

Probleemist hulkuvate loomadega teatage järgmistel kontaktidel:

heakorraspetsialist Liivi Mölder, tel 5164097, e-post liivi.molder@johvi.ee .

 

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS