Lasteaiast lahkumine

Kirjeldus     

Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja:

  • kui laps jõuab koolikohustuslikku vanusesse ja läheb kooli;
  • lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  • tervislikel põhjustel arsti ettepanekul;
  • kui lapsevanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja osalustasu;
  • kui laps on ette teatamata puudunud üle ühe kuu.

Õigusaktid

Jõhvi valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vajalikud sammud

  1. Sisenege ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil  ARNO keskkonda
    https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht) 
  2. Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Lasteasutusest lahkumine"
  3. Täitke ja esitage taotlus;

NB! Vanemal tuleb koha kasutamise lõpetamisest vähemalt  14 päeva ette teatada.

Tagantjärele last lasteaia nimekirjast välja ei arvata.
 

Kui lapsevanem ei ole esitanud avaldust lasteaiast lahkumiseks, on lapsel olemas koht lasteaias ning lapsevanemal on kohustus tasuda selle kohta eest vastavalt kehtivale korrale igakuine kohatasu.

Erandiks on kooliminevad lapsed: neid arvatakse automaatselt 30. augustist lasteaia nimekirjast välja seoses kooli minekuga.