Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus

Jõhvi valla koolieelses lasteasutuses on õigus saada koht lapsel:

  • kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  • kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas.

Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras vallas elavaid lapsi.

Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

Õigus lasteaia koha taotlemise avalduse esitamiseks tekib lapsevanemal kohe pärast lapse sünni registreerimist.

Lasteaiakohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Jõhvi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Õigusaktid

Koolieelse lasteasutuse seadus
Jõhvi valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vajalikud sammud

1. Sisenege ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil  ARNO keskkonda
https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht) 

 

2. Esimesel sisenemisel sisestage palun oma kontaktandmed ( e-posti aadress kui ka telefoninumber), et saaksime Teid vajadusel teavitada;

3. Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Lasteaiakoha taotlus";

4. Täitke ja esitage taotlus;

  • Taotlust võib igal ajal muuta;
  • Kohapakkumiste kohta tuleb automaatne teavitus;

Märkused taotluse vormi osas:

  • Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, millal soovite alustada koha kasutamist. Koha kasutamise alguspäevaks peab olema laps vähemalt 1 aastat ja 6 kuud vana. Lasteasutuse rühmade liikide selgitamiseks arvestatakse lapse vanust seisuga 30.09. (nt kas laps peab käima sõimerühmas või lasteaiarühmas või koolieelikute rühmas). Lõpliku koha kasutamise alguskuupäeva lepib Teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise.
  • Teil on võimalik valida 3 eelistatud lasteaeda.
  • Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.

Pakkumise teade saadetakse vanema meiliaadressile.
Pakkumise saamisel tuleb vanemal 7 päeva jooksul otsustada, kas ta võtab pakkumise vastu või loobub. Kui vanem 7 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.

 

Küsimuste  ja probleemide tekkimisel palume pöörduda Jõhvi valla haridusnõuniku maria.laanemae@johvi.ee (tel 33 63 760, 53008227) poole.