19.07.19

Koduteenused

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla. Koduteenuste osutamise eesmärk on abistada õigustatud isikuid kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa isiku elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

Koduteenuse põhiteenused on:
1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest;
2) abistamine vajadusel toidu valmistamisel;
3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juurde;
4) ravimite ostmine, esmaabi- ja invaabivahendite soetamine;
5) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
6) kaugkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
7) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
8) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
9) vajaliku teabe edastamine, isiku ära kuulamine.

Koduteenuse tugiteenused:
1) eluruumi (toa ja köögi) esmane koristamine isikule kuuluvate vahenditega üks kord nädalas ja vajadusel suurpuhastuse korraldamine;
2) pesupesemise teenuse korraldamine;
3) saunateenuse korraldamine;
4) invatransporditeenuse osutamise korraldamine;
5) sooja toidu koju toomise korraldamine;
6) muude vajalike sotsiaalteenuste osutamise korraldamine.
Koduteenused on tasuta või tasulised. Koduteenuste eest tasutakse järgnevalt:
1) kui teenuse eest tasub teenuse saaja- 3 eurot tund, juhul kui teenuse saajaid on kaks ühel elamispinnal – 4.50 eurot tund.
2) kui teenuse eest tasub seadusjärgne ülalpidaja ( perekonnaseaduse mõistes)- 5 eurot tund
3) tugiteenusena eluruumi ja köögi esmane koristus 2 eurot kord

 

Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6044/LISA_1%20-taotlus.pdf#
Hindamisakt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6044/LISA%20_2%20-%20hindamisakt.pdf#

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann