SELGUSID KAMPAANIA 2022 VÕITJAD

2022.a lõpus korraldas Jõhvi vallavalitsus sotsiaalse teavituskampaania, mille raames kutsuti üles Jõhvis elavaid ja töötavaid inimesi end Jõhvi valla elanikuks registreerima.

Detsembrikuus registreeris end Jõhvi valla elanikuks 134 inimest. Neist 113 inimest andsid kirjaliku nõusoleku kampaanias osalemiseks. Nende kõigi vahel läks loosi 3 x 800 eurot.

9. veebruaril toimus vallamajas loosimine, mille viis läbi selleks moodustatud komisjon. Fortuuna rollis oli Jõhvi kõige värskem aukodanik Kalev Naur. Õnnelikeks võitjateks osutusid Maryna Zabolotna, Aleksandr Andrejev ja Riivo Lees.

KAMPAANIA LOOSI KORRALDAMINE
Vallavalitsuse moodustatud ajutine komisjon korraldab Jõhvi valla elanikuks registreerimise kampaanias osalenud isikute loosimise 9. veebruaril 2023 kell 9:00 Jõhvi vallamaja suures saalis aadressil Kooli 2, Jõhvi linn.
Kampaania loosimise tingimused

***

Hea Jõhvi valla elanik!

Aita luua kvaliteetne elukeskkond Jõhvis!

1. detsembrist kuni 31. detsembrini 2022.a. toimub teavituskampaania, mille raames kutsutakse inimesi, kes elavad Jõhvi vallas, üles registreerima end Jõhvi elanikuks. Aastalõpu kuupäev 31.12.2022 on oluline seetõttu, et selle seisuga arvestatakse 2023. aasta tulumaksu laekumine kohalikele omavalitsustele, sõltuvalt elanike sissekirjutusest.

Kampaania sihtgrupp on Jõhvis elavad, õppivad, töötavad inimesed, kes jagavad end mitme elukoha vahel ning veedavad olulise osa ajast Jõhvi vallas, kuid kes ei ole end veel elanikuks registreerinud – just neil on selleks tekkinud õigus. Kõik, kes registreerivad end Jõhvi valla elanikuks detsembrikuu jooksul, osalevad automaatselt kampaanias auhinnafondiga 3000 eurot! Kampaania võidusumma loositakse välja kolmele isikule, vastavalt 3 x 800 €.

  • Kogu auhinnafondi pealt 3000€ tasutakse ära tulumaks

Kuigi ERR-i 23.11.2022 rahvaloenduse infol põhinevast artiklist võib lugeda, et kõige vähem on muutunud Ida-Virumaa rahvastik, mille elanikest 83% elas samas maakonnas ka eelmise loenduse ajal 2011. aastal, on siiski 120 000 elanikul ka teine elukoht. Lisaks püsielukohale on 9% Eesti elanikest ka teine elukoht, milleks on eluruum, millega isik ise või tema perekonnaliikmed eelmise aasta jooksul seotud olid, kuid kus nad alaliselt ei elanud.

 

Kuhu läheb Sinu maksutulu? Toeta piirkondlikku arengut!

Jõhvi vald on oma pideva arenguga atraktiivne sihtkoht väljaspoolt sisserändavatele tudengitele, töölistele, ametnikele, kes siin töötavad, elavad, teenuseid kasutavad ja aega veedavad. Tulumaks moodustab aga Jõhvi valla põhitegevuse tuludest üle 60%. Piirkondliku arengu hoidmiseks ja suurendamiseks on aga kriitilise tähtsusega just tulubaasi suurendamine. Seisuga 1.01.2022 elas Jõhvi vallas rahvastikuregistri andmetel 11 144 inimest. 2015. aastaga võrreldes on Jõhvi valla elanik arv vähenenud 8,8% (1073 inimest).

Piirkondlik areng tooks kaasa maksumaksjate arvu ning sissetuleku tõusu, mis on 2020. ja 2021. aastaid võrreldes olnud lausa 0. Rahandusministeeriumi andmetel on eriti kriitiline näitaja 2020 ja 2021. aasta maksumaksjate arvu vahe, mis on ainult 4 inimest. Kuhu läheb Sinu maksutulu? End Jõhvi elanikuks registreerides panustaksid suure potentsiaaliga maakonnas asuvasse Jõhvi valda.

Ainult siis, kui olete Jõhvi valda sisse kirjutatud, toetab teie maksutulu omavalitsuse eelarvet ning kajastub reaalselt ka elukeskkonnas.

Anna oma panus Jõhvi arengusse!

Miks on see teavituskampaania Jõhvi vallale oluline?

• Tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub just registreeritud elanike arvust.

• Vastavalt tulumaksuseadusele kantakse iga elaniku brutotulust 20%-st vaid 11,6% registrijärgsele omavalitsusele.

• Registreerimine on oluline ka selleks, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.

• Suur osa Jõhvi valla poolt pakutavatest teenustest, toetustest toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt.

Tutvu kõikide toetustega aadressil www.johvi.ee

Mida Jõhvi vald teeb Sinu rahaga?

Me kõik soovime korras ja valgustatud teid, piisavalt ja kvaliteetse teenusega lasteaiakohti ja kooliharidust, remonditud ja kaasaegseid ruume, vaba aja veetmise võimalusi. Kõige selgema vastuse sellele küsimusele annab Jõhvi valla eelarve, mida registreeritud elanike arv aitab detailselt ja targalt planeerida.

Elanikuks registreerimine on väga lihtne!

Kuidas esitada elukohateadet?

E-rahvastikuregistris (sisenedes ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil);

E-posti teel: saada vajalikud dokumendid (elukohateate VORM, vajadusel üürileping/omaniku nõusolek ning hooldusõigusliku vanema nõusolek) digitaalselt allkirjastatuna aadressile johvi@johvi.ee;

Vallavalitsuses kohapeal: võta kaasa vajalikud dokumendid ja tule Jõhvi Vallavalitsusse (Kooli 2, Jõhvi E-R 8-16) ning täida elukohateate vorm paberil.

Lisainformatsioon tel: 336 3777

Iga Jõhvi vallaelanik loeb!

#elanikekampaania2023 #johvivald