Jõhvi raemedali kavalerid

Jõhvi raemedali kujutisJõhvi raemedal koosneb medalilindist (vertikaalselt asetsevast vallalipust) , mis on muaree siidist ja 925 oksüdeeritud hõbedast d32 mm medalimärgist.  Jõhvi raemedali põhiliseks kujunduselemendiks on Jõhvi vapp aastast 1938.  Jõhvi vapikilbil on sümbolitena kolm hõbedast kuuske ja kullatud punahirve pea. Vappi ümbritsevad stiliseeritud kuuseoksad ning medali motoks on "Salus populi suprema Lex", "Rahva hüved olgu ülim seadus".  Jõhvi raemedali kujunduse autoriks on Jõhvi kunstnik Kalev Prits.

Jõhvi raemedal antakse välja tegusatele ja Jõhvi arengusse jälje jätnud inimestele. Esimesed raemedalid anti üle 18. mail 2019.a. – Jõhvi päeval, vallavanema pidulikul vastuvõtul Jõhvi Raekojas. Jõhvi raemedaliga ei kaasne rahalist preemiat või muid hüvesid.  

 

Jõhvi Raemedali kavalerid 2023

Artur Põld - Märkimisväärse panuse eest kogukonna elu edendamisel ja vabatahtliku sotsiaaltöö arendamisel Jõhvi vallas.

Kauaaegne Jõhvi kogukonna liige, pastorina panustanud üle 20 aasta kogukonna elu edendamisse ja vabatahtliku sotsiaaltöö arendamisse Jõhvi linnas/vallas, olles selles kohalikule omavalitsusele tänuväärseks koostööpartneriks Artur Põllu olulisemaks panuseks Jõhvi valla sotsiaalvaldkonna arengusse on tema eestvedamisel 2012. aastal Mittetulundusühingu Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir asutamine.

Erilist tunnustust ja esile tõstmist väärib aga Artur Põllu ja Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi koguduse vabatahtlik panus Ukraina sõja tõttu oma kodumaalt lahkuma pidanud ning Eestisse tulnud sõjapõgenikega tegelemisel.

Jõhvi raemedali kavalerid 2022

Anne Uttendorf - Hindamatu panuse eest Jõhvi valla kultuurielu arengusse.

Juhtis Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskust 16 aastat. Anne koordineerida oli kogu Jõhvi valla kultuurielu, mis tähendas nii kultuurikalendri kokkupanemist kui ka erinevate kultuuriseltside ja vabaühenduste tegevuste toetamist.

Anne tegevusvaldkond on olnud väga mitmekesine: alates laste huviharidusest ja noorsootööst kuni täiskasvanute erinevate seltsitegevusteni välja. Anne südameasjaks on olnud Eesti rahvakultuuri arendamine ja hoidmine, mis omab meie regioonis erilist väärtust. Tema eestvedamisel on alguse saanud mitmed Jõhvi valla traditsioonilised kultuuriüritused: Jõhvi laulukevad, Laterna Magica, Ida-Virumaa kooliteatrite festival, Ida-Virumaa noortebändide päev jne. Ta on olnud heaks koostööpartneriks maakonna erinevatele rahvusseltsidele. Ühiselt on korraldatud mitmeid aastaid vähemusrahvuste kultuurifestivali „Rahvuskultuuride loomepada".

Tauno Võhmar - Märkimisväärse panuse eest Jõhvi valla arengusse.

Oli Jõhvi vallavanem aastatel 2006–2014, andes oma tegevusega suure panuse kodupiirkonna arengusse. Tema juhtimisel viidi ellu hulgaliselt projekte: Jõhvi Gümnaasium, Jõhvi Promenaad I ja II etapp, raekoja renoveerimine, vallamaja ja seltsimaja ühendamine ühe katuse alla, Kaljo Kiisa monumendi rajamine, viadukti ja spordihoone ehitamine ja renoveerimine jne. Ta oli Jõhvi arengu eestvedaja. Tauno Võhmar oli tugev Jõhvi valla juht, kes suutis oma meeskonnaga viia Jõhvi arengu  uuele tasemele.

Jõhvi raemedali kavalerid 2021   

Tiiu Sepp - Pikaajalise tervishoiuteenuste arendamise eest.

On Jõhvis asuva ning edukalt tegutseva meditsiiniasutuse Corrigo OÜ eestvedaja ning pikaajaline juht, tänu kellele on paljud tervishoiuteenused Jõhvi valla elanikele jätkuvalt kättesaadavad. Koroonaviiruse ulatusliku leviku ajal viis Corrigo OÜ aktiivselt läbi elanike vaktsineerimist ja selgitustööd selle vajalikkusest.

Aivar Simson - Linnaruumi kunstilise kujundamise eest.

Üle Eesti tuntud skulptor, kes on Jõhvist pärit. Ta on palju panustanud Jõhvi linnaruumi parendamisele. Aivar Simson on linna sissesõidul oleva Jõhvi vapilooma Jõhvi hirve skulptuuri autor, millest on saanud Jõhvi valla üks tähtsamatest kujudest ning sümbolitest.

Heigo Olu - Hindamatu panuse eest Jõhvi valla kriisikomisjoni töös.

Ida Päästekeskuse kriisibüroo nõunik, kes koroonakriisi algusest peale osales aktiivselt nii Jõhvi valla kuid ka maakonna kriisikomisjoni töös, aidates kaasa kriisi mõjude leevendamisel.

Jelena Šmidt - Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise eest.

Töötab Ida-Viru Keskhaigla infektsioonhaiguste vanemarstina. On oma ala tuntud ja tunnustatud spetsialist. Tänu tema ennastsalgavale tööle on tervise taastanud ja igapäeva elu juurde naasnud lugematu hulk nii Jõhvi valla kui Ida-Virumaa elanikke. Ta on Covid-19 kriisiolukorra ülirasketes tingimustes teinud pühendunult oma igapäevast tööd ja päästnud palju inimelusid.

Andrei Volõnkin - Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise eest.

Töötab Ida-Viru Keskhaigla kardioloogia vanemarstina. On oma ala tuntud ja tunnustatud spetsialist, kes on päästnud paljude inimeste elusid. Tänu tema ennastsalgavale tööle on tervise taastanud ja igapäeva elu juurde naasnud lugematu hulk nii Jõhvi valla kui Ida-Virumaa elanikke. Ta on Covid-19 kriisiolukorra ülirasketes tingimustes teinud pühendunult oma igapäevast tööd ja päästnud palju inimelusid.

Piia Tamm – Hindamatu panuse eest kultuurielu arengusse.

Juhtis Jõhvi Kontserdimaja asutuse loomisest ja ehitamisest alates, kokku 16 aastat. Tema kindla käe all sai Jõhvi kontserdimajast tõeline kultuurikants Ida-Virumaal. Kontserdimaja on olnud siduvaks sillaks nii eesti ja vene kogukonna kui Ida ja Lääne kultuuriruumide vahel. Ida-Virumaa kultuurielu  täienes kirevate, mitmekülgsete, uudsete ja omanäoliste kultuurisündmustega (nt balletifestival, 7 linna muusika festival jm), mis on toonud siia külastajaid kogu Eestist ja kaugemaltki. Koos varasemalt paigaldatud Kaljo Kiisa skulptuuriga ja uue muusikaväljakuga on kontserdimajast saanud Jõhvi ja kogu maakonna oluline turismiobjekt.

Priit Kama – Jõhvi arendamise eest.

Tähelepanuväärne Jõhvi valla, Ida-Viru maakonna ning kogu Eesti õiguskorra edendaja, kelle  tegevusega kaasnes suur regionaalpoliitiline ja sotsiaalmajanduslik efekt Jõhvi valla jaoks.

Juhtis kokku 16 aastat Justiitsministeeriumi vanglate osakonda, mis tegi selle aja jooksul läbi muljetavaldava arengu, sealjuures väga suured arengud toimusid just Jõhvis. Rajati Viru Vangla, Jõhvisse toodi üle Justiitsministeeriumi vanglate osakond ning aktsiaselts Eesti Vanglatööstus. Eelnimetatuga seoses tekkis Jõhvis hulk töökohti nii avalikus- kui erasektoris. See kõiki elavdas tuntavalt kohapealset majandust.

Priit Kama eestvõttel asutati ühtlasi Jõhvis toimiv Eesti Riigiametnike Klubi, mis koondab peamiselt Ida-Virumaal tegutsevaid avaliku sektori töötajaid. Klubi korraldab nii täiendkoolitusi kui ka avaliku sektori töötajate ühiseid ettevõtmisi soodustades ametkondade vahelisi kontakte. Klubi aktiivne tegevus on mitmekesistanud Jõhvi valla ning kogu Ida-Virumaa ühiskondliku elu igapäevast korraldamist.

Jõhvi raemedali kavalerid 2019

Anne-Ly Reimaa  - Mitmekülgse kultuurilise ja ühiskondliku tegevuse eest.

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse esimees, 1994-2005 Jõhvi linnavalitsuse välissuhete spetsialist. Anne-Ly abiga on alus pandud suurele osale Jõhvi rahvusvahelistele suhetele. Kuigi Anne-Ly ei tööta juba ammu omavalitsuses, on nii linna kui ka Anne-Ly kontaktid sõpruslinnadega  säilinud.

Kõikide muude tegemiste kõrval jõuab Anne-Ly korraldada ka Jõhvi Muuseumi Seltsi tööd, panustada Jõhvi ajaloo jäädvustamisele trükisõnas ning korraldada erinevaid sündmusi, nt. kindral Al.Tõnissoni mälestuskonverentsi. Vähem tähtis pole Anne-Ly panus ka lõimumisvaldkonna tegemistesse. Toetudes  Ida-Virumaa juurtele ning pikaajalisele elu- ja töökogemusele maakonnas on kultuuriministeeriumisse viidud teadmine ja kompetentsus, mis peegeldub tagasi ministeeriumi igati positiivse suhtumise ja huviga (ka rahastusega) valdkonna sündmustesse maakonnas. Jõhvi positiivne näide on vähemusrahvuste kultuurifestivali „Rahvuskultuuride loomepada"  traditsiooni toetamine.

Igor Tjurin  - Ettevõtluse arendamise eest.

Audes LCC OÜ juhatuse liige. Audes on Jõhvis tegutsev maailmatasemel kõlareid tootev firma, mille  eksklusiivne ja käsitsivalmistatud toodang on kasutusel üle maailma, s.h. ka paljude miljonäride kodudes. Audes on nõukogudeaegse tehase Ret kaubamärgi elustaja ja järjepidevuse hoidja .Tähelepanuväärne on, et Tallinna RET oli nii Igor Tjurini  (al 1982) kui ka mitmete tänaste pensionile suunduvate töötajate esimene töökoht . Täna töötab firmas 80 töötajat ja on väga arvestata tööandja Jõhvis. Muusikasõprade hulgas väärtustatud  kõlarid on viinud Jõhvi nime maailma.

Arved Jõgisoo - Suure panuse eest Jõhvi elu edendamisel ja iseseisva Eesti riigi taastamisel.

Hinnatud ja tunnustatud autotranspordi töötaja. Pikki aastaid töötanud Jõhvi linna- ja vallavalitsuses bussi- ja invabussijuhina. Oma erilise vastutulelikkuse, abivalmiduse ja korrektsusega pälvis ta sotsiaalabi vajavate inimeste ja sotsiaaltöötajate seal kõrge hinnangu.

Põhitöö kõrvalt paistis silma ühiskondliku aktiivsusega osaledes  vabatahtlikuna Jõhvi Mihkli Koguduse nõukogus, vahepeal ka juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikmena.  On aidanud  kaasa ka Eesti iseseisvumise taastamisele. Arved on väga kultuuri-ja spordihuviline inimene. Ta oli ka pereklubi Senior pikaajaline ja aktiivne liige. Mitmeid auhindu on ta pälvinud oma kauni kodu eest. Jõhvile on ta kuulsust toonud võites mitmel aastal kõrgeima päevalille kasvatamise võistluse.