1.08.22

Jõhvi raemedali kavalerid

Jõhvi raemedali kujutisAlates 2005. aastast annab Jõhvi välja Jõhvi aukodaniku tiitlit, millega kaasneb ka kaasneb ka aukodaniku märk. Ühes sellega tekkis ka idee teenetemedalist, mis on nüüd lõpuks teoks saanud Jõhvi raemedali näol. Jõhvi raemedaliga ei kaasne rahalist preemiat või muid hüvesid.  Jõhvi raemedal koosneb medalilindist (vertikaalselt asetsevast vallalipust) , mis on muaree siidist ja 925 oksüdeeritud hõbedast d32 mm medalimärgist.  Jõhvi raemedali põhiliseks kujunduselemendiks on Jõhvi vapp aastast 1938.  Jõhvi vapikilbil on sümbolitena kolm hõbedast kuuske ja kullatud punahirve pea. Vappi ümbritsevad stiliseeritud kuuseoksad ning medali motoks on "Salus populi suprema Lex", "Rahva hüved olgu ülim seadus".  Jõhvi raemedali kujunduse autoriks on Jõhvi kunstnik Kalev Prits.

Jõhvi raemedal antakse välja tegusatele ja Jõhvi arengusse jälje jätnud inimestele. Esimesed raemedalid anti üle 18. mail 2019.a. – Jõhvi päeval, vallavanema pidulikul vastuvõtul Jõhvi Raekojas, kuhu oli kutsutud Jõhvi aukodanikud, endised Jõhvi juhid ning praegused volikogu ja valitsuse liikmed.

 

Jõhvi raemedali kavalerid 2019

Jõhvi vallavalitsus kinnitas 14.mai 2019.a. istungil Jõhvi raemedali esimesteks kavalerideks kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhi ja Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse esimehe Anne-Ly Reimaa, seoses tema mitmekülgse kultuurilise ja  ühiskondliku tegevusega Jõhvi heaks,  Arved Jõgisoo suure panuse eest Jõhvi elu edendamisel ja iseseisva Eesti riigi taastamisel  ning ettevõtja Igor Tjurini, ettevõtluse arendamise eest, mis on viinud Jõhvi nime maailmakaardile. "Eesti peab väärtustama oma ühiskonna liikmeid. Selle kaudu anname sõnumi, et heategu ei unune. Raemedali väljaandmisega täidab Jõhvi seda tähtsat ülesannet ja tõstab ühiskonna silmis esile kodanikud, kelle tegevus on rikastanud kõiki meie kogukonna liikmeid. Suur tänu Teile, Anne-Ly Reimaa, Arved Jõgisoo ja Igor Tjurin. Suur tänu kõikidele meie inimestele, kes töötavad Jõhvi heaks.  Ehitame üheskoos Jõhvit edasi, " kinnitas Jõhvi vallavanem Max Kaur

 

Anne-Ly Reimaa  - mitmekülgse kultuurilise ja ühiskondliku tegevuse eest

Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse esimees, 1994-2005 Jõhvi linnavalitsuse välissuhete spetsialist. Hetkel töötab kultuuriministeeriumis lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhina. Anne-Ly abiga on alus pandud  suurele osale Jõhvi rahvusvahelistele suhetele. Kuigi Anne-Ly ei tööta juba ammu omavalitsuses, on nii linna  kui ka  Anne-Ly kontaktid sõpruslinnadega  säilinud ja vajadusel on ta alati lahkesti nõus selles osas kaasa rääkima ja aitama.

Kõikide muude tegemiste kõrval jõuab Anne-Ly korraldada ka Jõhvi Muuseumi Seltsi tööd, panustada Jõhvi ajaloo jäädvustamisele trükisõnas ning korraldada erinevaid sündmusi, nt. kindral Al.Tõnissoni mälestuskonverentsi. Muuseumi seltsi eesvedamisel toimuvad ka elanike seas populaarne mihklilaat, orelimuusika pooltunnid, näitused. Töötab kindluskiriku muuseum. Vähem tähtis pole Anne-Ly panus ka lõimumisvaldkonna tegemistesse. Toetudes  Ida-Virumaa juurtele ning pikaajalisele elu- ja töökogemusele maakonnas on kultuuriministeeriumisse viidud teadmine ja kompetentsus, mis peegeldub tagasi ministeeriumi igati positiivse suhtumise ja huviga (ka rahastusega) valdkonna sündmustesse maakonnas. Jõhvi positiivne näide on vähemusrahvuste kultuurifestivali „Rahvuskultuuride loomepada"  traditsiooni toetamine.


Igor Tjurin  - ettevõtluse arendamise eest

-Audes LCC OÜ juhatuse liige. Audes on Jõhvis tegutsev maailmatasemel kõlareid tootev firma, mille  eksklusiivne ja käsitsivalmistatud toodang on kasutusel üle maailma, s.h. ka paljude miljonäride kodudes. Audes on nõukogudeaegse tehase Ret kaubamärgi elustaja ja järjepidevuse hoidja .Tähelepanuväärne on, et Tallinna RET oli nii Igor Tjurini  (al 1982) kui ka mitmete tänaste pensionile suunduvate töötajate esimene töökoht . Täna töötab firmas 80 töötajat ja on väga arvestata tööandja Jõhvis. Muusikasõprade hulgas väärtustatud  kõlarid on viinud Jõhvi nime maailma.

 

Arved Jõgisoo - suure panuse eest Jõhvi elu edendamisel ja iseseisva Eesti riigi tastamisel hinnatud ja tunnustatud autotranspordi töötaja. Pikki aastaid töötanud Jõhvi linna- ja vallavalitsuses bussi- ja invabussijuhina. Oma erilise vastutulelikkuse, abivalmiduse ja korrektsusega pälvis ta sotsiaalabi vajavate inimeste ja sotsiaaltöötajate seal kõrge hinnangu.

Põhitöö kõrvalt paistis silma ühiskondliku aktiivsusega osaledes  vabatahtlikuna Jõhvi Mihkli Koguduse nõukogus, vahepeal ka juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikmena.  On aidanud  kaasa ka Eesti iseseisvumise taastamisele. Arved on väga kultuuri-ja spordihuviline inimene. Jõhvis ei möödunud varem naljalt ühtegi sündmust, kus Arved kohal poleks olnud. Tihti ulatas  ta ka korraldajatele oma abikäe. Ta oli ka pereklubi Senior pikaajaline ja aktiivne liige. Mitmeid auhindu on ta pälvinud oma kauni kodu eest. Jõhvile on ta kuulsust toonud võites mitmel aastal kõrgeima päevalille kasvatamise võistluse.

Jõhvi raemedali kavalerid 2021   

Eesti taasiseseisvumise 30.aastapäevale pühendatud  pidulikul vastuvõtul 19. augustil 2021 Jõhvi Kontserdimajas kuulutati välja järgmised  Jõhvi raemedali  kavalerid:  OÜ Corrigo juhatuse liige Tiiu  Sepp; Ida-Viru Keskhaigla  kardioloog Andrei Volõnkin ja infektsioonihaiguste arst Jelena Šmidt ; skulptor Aivar Simson ning  Ida päästekeskuse valmisoleku büroo nõunik Heigo Olu.

„Nii nagu 30 aastat tagasi saime Eesti taas vabaks üksteise toel õlg õla kõrval, nii on ka täna meie kõrval inimesed, kelle igapäevane ennastsalgav töö ja hoolivus  aitavad Eesti ühiskonnal edukalt edasi kesta. Täna seisame silmitsi uue kriisiga ja oleme tänulikud neile, kes aitavad meil sellest nõu ja jõuga  jagu saada. Peame oluliseks märkamist ja tunnustamist, hoolime oma inimestest.  Liigume koos parema tuleviku poole"sõnas Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

     

Tiiu  Sepp OÜ Corrigo juhatuse liige  - pikaajalise tervishoiuteenuste arendamise eest;
Aivar Simson skulptor  - linnaruumi kunstilise kujundamise eest;
Heigo Olu Ida päästekeskuse valmisoleku büroo nõunik - hindamatu panuse eest Jõhvi valla kriisikomisjoni töös;
Jelena Šmidt Ida-Viru Keskhaigla infektsioonihaiguste arst - kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise eest;
Andrei Volõnkin Ida-Viru Keskhaigla  kardioloog - kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise eest
Piia Tamm Jõhvi kontserdimaja juht aastatel 2005-2021  -hindamatu panuse eest kultuurielu arengusse 

Raemedali kavalerid 2022

Anne Uttendorf

Tauno Võhmar