Huvitegevuse võimalused Jõhvi vallas:

Mis on huvitegevus?

Huvitegevus on noorsootöö valdkond, mille raames toimub süsteemselt juhendatud tegelemine valitud huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks. 

Allikas: NOORTE HUVITEGEVUSE TOETUSSÜSTEEMI KONTSEPTSIOON

Huvitegevus toimub enamasti koolide huviringides ning noortekeskuste ja noorteühingute juures ja selle eesmärgiks on luua võimalused noore mitmekülgseks arenguks.

Jõhvi valla huvitegevuse korraldaja on Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus.
2019.aastal lisandus Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse senisele koosseisule Teadus ja loomemaja, mis alustas  2019/2020 õppeaastast tegevust Jõhvi Vene Põhikooli renoveerimis-ja ümberkorraldusprojekti käigus tühjaks jäänud ruumides aadressil Narva mnt. 16.

Teadus ja loomemaja on loodud Jõhvi valla lastele-ja noortele mõeldud huvitegevuse võimaluste mitmekesistamiseks ning edasiarendamiseks.
Uude majja üürnikeks ning valla partneriteks on oodatud  huvitegevuse alal tegutsevad vabaühendused. Ruumide üürihinnaks on:

    • MTÜdele pikaajaliseks kasutamiseks 1,5 eurot/ m²;
    • MTÜdele ja eraisikutele 15 eurot tund.

Info ruumide osas: Riia Tallerman, +372 51 57 496

Loome ja Teadusmajas töötab piiriülese koostöö programmi raames loodav teadushuvihariduse keskus, kus toimetavad  loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviringid.

2019/2020 õppeaastast alates Loome ja Teadusmajas paikneb MTÜ Rõõmukool, mis pakub eelkooli teenust Montessori pedagoogika alusel.

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus

Aadress:Pargi 40, 41537, Jõhvi
Telefon: 334 2032

E-post: info@huvikeskus.info
Kodulehekülg: http://www.huvikeskus.info

Põhimäärus

Direktor: Riia Tallerman

Huviringid 

 

 • Taimeseadering  "Õlekubukene"
 • Fotostuudio
 • Kunstiring
 • Kursused "Art Moment" (täiskasvanutele)
 • Teatrikollektiiv "Ekspromt"
 • Kooliteater
 • Noorteteater "P.S."
 • Erivajadustega laste ja täiskasvanute näitering
 • Tantsuring "Impulss"
 • Tantsustuudio "Gracia"
 • Nüüdistantsu klass
 • Showtants 

 

 • Vokaalring "YeS"
 • Vokaalstuudio "Intro"
 • Lauluring "Tammetõrud"
 • Muusikaring
 • DJ-kool
 • Mudilaste kool "Karapuz"
 • Ammuklubi
 • Huviring "Robinson"
 • Lennumudelism
 • Huviring "Meisterdame ise"
 • Robotroonikaring
 • Breiktants
 • Lauluring

 

Osalustasu:

 • kuni 19-aastastele õpilastele ühe kuu maksumus 10,50 €;
 • täiskasvanutele alates 20ndast eluaastast ühe kuu maksumus 25 €;
 • fotostuudio (kuni 19-aastastele õpilastele) ning mudilaste kooli „Karapuz" ühe kuu maksumus 25 €;
 • breiktantsu-ja robotroonikaringi kuni 19-aastastele õpilastele ühe kuu maksumus 18 €;

Osalemine Erivajadustega laste ja täiskasvanute näiteringis TASUTA

Soodustused

Rahvastikuregistrijärgselt Jõhvi vallas elukohta omavatele ringiliikmetele terve hooaja jooksul:

 • 20 %  hinnakirjajärgsest osalustasust
 • iga uue lisaringi puhul soodustust 60 % lisaringi hinnakirjajärgsest osalustasust
 • materiaalselt vähekindlustatud lapsed  (mõlemad vanemad või üks vanematest saab sotsiaaltoetust) vabastatakse osalustasust 100 % ulatuses;
 • pensionäridele 100 %  hinnakirjajärgsest osalustasust

poolaasta kaupa:

 • lapsed, kelle peres on kolm või enam kuni 19-aastast last vabastatakse osalustasust 60% ulatuses ;
 • ühe pere kaks last, kes osalevad keskuse ringide töös, vabastatakse osalustasust 60% ulatuses hinnakirjajärgsest osalustasust.

Huvitegevus  valla munitsipaalkoolides

Jõhvi Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool

 • Inglise keel
 • Vene keel
 • Üldarendav spordiring
 • Loovtööd
 • Poistekoor
 • Lastekoor
 • Mudilaskoor
 • Vokaalansambel
 • Foto - ja videoring
 • Esteetika- ja tantsukooli tantsurühm
 • Tantsurühm „Stelle"
 • Pallimängud
 • Rahvatants

 

 • Teaatristuudio "Edelweis" 
 • Kluubi "Erudiit" 
 • Mudilaskoor 
 • "Huvitav eesti keel" 
 • "Huvitav inglise keel" 
 • Ettevõtlik kool-projektõpe 
 • Avastusõpe
 • Kunstiring 
 • Disaini- ja kujunduse ring
 • Projektõpe 
 • Ajaloohuviliste ring, erinevate kultuuride lõiming 
 • "It - lapsed" huviring 
 • Tantsuring 
 • Rahvatantsuring