Huvikoolid

Jõhvi Kunstikool

Ainekavad

Õppetasu

Aadress: Hariduse 3, Jõhvi 41534
Telefon: 332 5271, 5558 4161
E-post: kunstikool@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvikunstikool.ee/

Direktor: Mati Rautso

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

joonistamine
maalimine
kompositsioon
skulptuur
kunstiajalugu

1)  ettevalmistuskursusel – 8 eurot kuus õpilase kohta;
2)  põhikursusel – 10 eurot kuus õpilase kohta;
3)  õpilasele, kes on vanem kui 19 aastat – 20 eurot kuus.

 

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis

 

Jõhvi Muusikakool

Ainekavad

Õppetasu

Aadress: Pargi 40, Jõhvi 41537
Telefon: 334 2050, 5330 5556
E-post: muusikakool@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvimk.ee/

Direktor: Margit Raag

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

akordion (üld-, põhiõpe)
klaver (üld-, põhiõpe)
kitarr (üld-, põhiõpe)
viiul (üld-, põhiõpe)
tšello (üld-, põhiõpe)
flööt (üld-, põhiõpe)
klarnet (üld-, põhiõpe)
saksofon (üld-, põhiõpe)
trompet (üld-, põhiõpe)
tromboon (üld-, põhiõpe)
löökpill

1)  pilliõppeosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas – 13 eurot õpilase kohta kuus;
2)  vabaõppe osakonnas, ettevalmistusklassis ja laulu-mängukoolis – 15 eurot kuus;
3)  täiskasvanute vabaõppe osakonnas – 30 eurot kuus

 

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Muusikakoolis

 

Pillide üürihinnad
Pillide üürihinnad kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 29. mai 2012 korraldus nr 2653

Pilli maksumus                 Kuutasu
Kuni 15 eurot                  0,50 eurot
Kuni 50 eurot                       1 eurot
Kuni 150 eurot               1,50 eurot
Kuni 300 eurot                    2 eurot
Kuni 500 eurot                 2,5 eurot
Kuni 650 eurot                    3 eurot
Alates 650 eurost            3,5 eurot

Pilli üürimisel alla ühe kalendrikuu rakendub kalendrikuu maksumus olenemata päevade arvust, millal pilli üüriti.

 

Jõhvi Spordikool

Ainekavad

Õppetasu

Aadress: Hariduse 5a, 41534
Telefon: 336 3753
E-post: jevgeni.fedorenko@johvi.ee
Kodulehekülg: http://spordikool.johvisport.ee

Direktor: Jevgeni Fedorenko

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

korvpall
kergejõustik
ujumine
suusatamine
sulgpall
võrkpall

7 eurot õpilase kohta kuus.

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis

 

Lisainfo: Jõhvi Spordikooli osalustasu arveid on võimalik lapsevanema soovil esitada kvartaalselt ( Jõhvi Vallavalitsuse 28. oktoobril 2008 korraldus nr 2695)

 

Õppetasust vabastamine või soodustuste andmine Jõhvi valla huvikoolides toimub järmistel põhjustel:

  • Toimetulekuraskustega perede lapsed või täiskasvanud õppija vabastatakse õppetasust 100% ulatuses lapsevanema või täiskasvanud õppija taotluse alusel;
  • peredes, kus on kolm või enam kuni 19-aastast last ja/või üldhariduskooli õpilast, vabastatakse õppetasust 50% ulatuses lapsevanema avalduse alusel;
  • rahvusvahelise või üleriikliku konkursi laureaadid (I, II või III koht) vabastatakse õppetasust 50% ulatuses;
  • Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel I, II või III koha saavutanud õpilane vabastatakse õppetasust 50% ulatuses.
  • töövõimetuspensioni saav täiskasvanud õppija 50% ulatuses esitatud taotluse alusel.

 

AlusÕppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides