Kinnistuomanikud peavad kinnistu eest hoolitsedes täitma heakorra- ja jäätmehoolduseeskirja ning ehitusseadustikuga kehtestatud nõudmisi:

 • Hoidke korras oma kinnistu territoorium, hoone fassaad ja rajatised (sh piirdeaed).
 • Puhastage oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest. Lund ei tohi sõiduteele loopida!
 • Kasutage libeduse tõrjeks liiva, graniitsõelmeid või soola. 
 • Eemaldage katustelt lumi ja jääpurikad.
 • Koristage krundile sattunud jäätmed ja praht ära.
 • Pühkige talvised libedustõrje materjalid kõnniteelt kokku.
 • Lõigake kõnniteedel liikumist takistavate puude ja põõsaste oksad ära.
 • Pügage hekk ja riisuge lehed.
 • Niitke rohi ära (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm).
 • Kinnitage hoone tänavapoolsele seinale või krundi piirdele nähtavale kohale silt hoone numbriga ja kontrollige, et number oleks ööpäev läbi näha.
 • Ärge põletage jäätmeid!

Probleemidest anna teada telefonil 516 4097 või liivi.molder@johvi.ee .