Avaliku ürituse korraldamine

Kirjeldus

Avaliku ürituse korraldamiseks Jõhvi vallas  tuleb Jõhvi vallavalitsusele esitada vastav taotlus (vt allpool) mitte enne kui 3 kuud ja mitte vähem kui 14 päeva enne ürituse toimumist.

Koos taotlusega esitatakse Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastus järgmiste ürituste korraldamisel:

  • üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides;
  •  üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel;
  • lõkke tegemine avalikul üritusel;
  • spordiüritused:
    • jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir;
    • jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir;
    • meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega.

Kui üritusel korraldatakse ilutulestik kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega, tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras.

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLUS

 

Õigusakt

Jõhvi Vallavolikogu 19.06.2014 määrus nr 18 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas"

Lisainfo

 

 

Põllumajandus-ja Toiduamet (PTA) tuletab meelde, et kõik kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema Veterinaar- ja Toiduametit teavitanud ning järgima toiduohutuse nõudeid. Täpsem info teavitamise ja ohutu toidu müümise ja valmistamise kohta on leitav manuses olevatest failidest.
Kui PTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu ja/või ei ole eritemperatuur tagatud, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.
Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Samadest põhimõtetest lähtuvalt kontrollitakse ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügipindade vahelistes koridorides.
  Politsei- ja Piirivalveameti soovitused avaliku ürituse korraldajale