Ahikütte  toetus
 
Ahikütte (brikett, küttepuud vm) toetust makstakse vähekindlustatud isikule* või perele, kelle igakuine sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ole suurem kui 400 eurot. 
Toetust ei maksta rohkem kui 400 eurot kalendriaastas. Toetuse määramise ja selle suuruse otsustab sotsiaalteenistuse vastav spetsialist, erandjuhtudel kaalutlusotsusena vallavalitsuse sotsiaalkomisjon arvestades taotleja põhjendatud huve.
 
Lisaks taotlusele tuleb esitada kulutusi tõendavad dokumendid.
 
Eakate-ja puuetega inimeste spetsialistide kontaktid:
Kersti Vihmann - telefon 336 3773, 5306 8566,  kersti.vihmann@johvi.ee
Marika Freiberg - telefon 336 3749, 5883 9896, marika.freiberg@johvi.ee 
 
* Vähekindlustatud isikuks loetakse isikut, kelle sissetulek on väiksem kui kahe ja poolekordne kehtiv toimetulekupiiri määr.