1.klassi astumine

Kirjeldus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §7 lg 4 tuleb lapsevanemal, kes soovib oma last koolieast varem kooli panna (s.t laps on noorem kui 7-aastane jooksva aasta 1. oktoobriks), teavitada sellest kirjalikult Jõhvi Vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid.

Vallavalitsuse teavitamine käib Jõhvi valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO TEATISE vormi abil (juhend)

Peale teatise menetlemist lapsevanem saab esitada 1.klassi vastuvõtu taotluse.

NB! Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse kooli alates jooksva aasta maikuu esimesest tööpäevast.

Kooli vastuvõtu taotluste esitamine ning menetlemine toimub Jõhvi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

NB! Jõhvi Lasteaiad nimekirjas olevad ning  KOOLI MINEVAD LAPSED (kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks) arvatakse läbi ARNO progammi lasteaiast välja automaatselt (avaldust ei ole vaja teha) kooli mineval aastal 30. juunil. 

Juhul, kui laps läheb  varem kooli ning enne kooli minekut ta käis Jõhvi Lasteaedades peab lapsevanem esitama lasteasutusest lahkumise avalduse ( täpsem info siit)

Õigusaktid

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Jõhvi valla munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Vajalikud sammud
  1. Sisenege ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil  ARNO keskkonda
     https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht
  2. Avalehel jaotises Minu lapsed on kooliealiste laste järel taotluse nupp "Jõhvi valla põhikooli vastuvõtu taotlus";
  3. Täitke ja esitage taotlus.
Lisainfo:

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 lõike 5 kohaselt tuleb lapsevanemal esitada lasteaiast saadud koolivalmiduskaart kooli, kus laps asub õppima.

Koolivalmidust saavad hinnata lasteaed ja nõustamiskomisjon, mis asub Rajaleidja keskuses. Nõustamiskomisjoni poole on põhjust pöörduda juhul, kui soovite, et laps läheks kooli varem nõutud vanusest või hiljem. Sellistel juhtudel aitavad Rajaleidja nõustamiskomisjoni spetsialistid leida lapsele parima lahenduse.

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus
aadress: Keskväljak 4, 41531 Jõhvi (kaubanduskeskus Tsentraal)
telefon: 5886 0704
e-post: idavirumaa@rajaleidja.ee
skype: idavirumaarajaleidja

Haridus-ja Noorteameti kasulik info 1. klassi tulevate õpilaste vanematele: