Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Kirjeldus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ühekordne toetus 1. klassi astujale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 6 kuud enne kooli astumist Jõhvi vald.

Toetuse suurus on 100 eurot.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks.

Eraldatav summa kantakse toetust taotlenud lapsevanema arveldusarvele.

Õigusaktid

Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise  tingimused ja kord

Vajalikud sammud
  1. Sisenege ID-kaardi  või mobiil-ID abil ARNO keskkonda 
    https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht
  2. Avalehel jaotises Minu lapsed on kooliealiste laste järel taotluse nupp "Koolitoetuse taotlus";
  3. Täitke ja esitage taotlus.

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE