Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Kirjeldus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ühekordne toetus 1. klassi astujale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 6 kuud enne kooli astumist Jõhvi vald.

Toetuse suurus on 100 eurot.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks.

Eraldatav summa kantakse toetust taotlenud lapsevanema arveldusarvele.

Õigusaktid

Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vajalikud sammud

Täitke allolev pabertaotluse blankett: Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlus

Edastage digitaalselt allkirjastatud taotlus Jõhvi Vallavalitsusele elektroonilisele aadressile johvi@johvi.ee või käsitsi allkirjastatud paberkandjal  Jõhvi valla sotsiaalteenistuse  spetsialistide  kätte (Kooli 2, Jõhvi, 336 3776 Karin Orel, 333 1184 Sirle Lumiste ).

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE