9.12.19

 

Elukoha registreerimisest
 
Elanike elukoha registreerimise eesmärgiks on tagada Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste peamiste isikuandmete kogumine ühte andmekogusse riigile ja kohalikule omavalitsusele seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks isiku õiguste ja kohustuste realiseerimisel ning Eesti rahvastiku arvestuse pidamine.
Elukoha registreerimist reguleerib rahvastikuregistri seadus.
Oma elukoha saab Jõhvi elanik registreerida vallavalitsuses (Jõhvi linn, Kooli 2, vastuvõtu ajad E, T 8:00 - 11:00 ja 13:00 - 16:00, N 8:00 - 11:00 ja 14:00 - 17:30, R 8:00 - 12:00).
 
 
Elukohateate saab esitada vallavalitsuses kohapeal, saata postiga, kodanikuportaali eesti.ee või e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali (https://www.rahvastikuregister.ee/) kaudu.
 
Posti teel esitades tuleb saata:
  • täidetud ja allkirjastaud elukohateade;
  • isikut tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest);
  • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek allkirjana teatel või eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürileping) koopia;
  • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
  • alaealise lapse elukoha muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Elukoha toimingutest saab täpsemalt lugeda Siseministeeriumi veebilehelt.

 

Hoia oma elukohaandmed täpsed!

Uuest aastast (2019) jõustub uus rahvastikuregistri seadus ja muu hulgas tähendab see seda, et need inimesed, kellel on praegu omaniku nõudmisel rahvastikuregistris aadress kohaliku omavalitsuse täpsusega (näiteks on puudu majanumber, küla vms), peaks kindlasti aadressi täpsusega andmed esitama. Vastasel juhul lähevad nende elukohaandmed uuest aastast rahvastikuregistris tühjaks ja nad võivad ilma jääda elukohaga seotud avalikest teenustest. 

Vaata ka 1. jaanuaril 2019 jõustuvat rahvastikuregistri seadust.

 

Elukoha andmed kantakse rahvastikuregistrisse.

Igal täisealisel inimesel on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.

Rahvastikuregistri kohta saad täpsema teabe siit.

 

Toimetaja: HANNES ARUS