Elukoha registreerimisest

Elanike elukoha registreerimise eesmärgiks on tagada Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste peamiste isikuandmete kogumine ühte andmekogusse riigile ja kohalikule omavalitsusele seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks isiku õiguste ja kohustuste realiseerimisel ning Eesti rahvastiku arvestuse pidamine.
Elukoha registreerimist reguleerib rahvastikuregistri seadus.
Oma elukoha saab Jõhvi elanik registreerida vallavalitsuses (Jõhvi, Kooli 2, vastuvõtu ajad E, T 8:00 - 11:00 ja 13:00 - 16:00, N 8:00 - 11:00 ja 14:00 - 17:30).
 
 
Elukohateate saab esitada vallavalitsuses kohapeal, saata postiga, kodanikuportaali eesti.ee või e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali kaudu.
 
Posti teel esitades tuleb saata:
  • täidetud ja allkirjastaud elukohateade;
  • isikut tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest);
  • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek allkirjana teatel või eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürileping) koopia;
  • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
  • alaealise lapse elukoha muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Elukoha toimingutest saab täpsemalt lugeda Siseministeeriumi veebilehelt.

Igal täisealisel inimesel on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.

Rahvastikuregistri kohta saad täpsema teabe siit.

Hoia oma elukohaandmed täpsed!