Eluasemeteenused

Kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri  või sotsiaalelamispinna üürimiseks.

Asustamata sotsiaalkorteri olemasolul antakse sotsiaalkorter üürile järgmistele taotlejatele:
1) regulaarseid sotsiaalteenuseid vajavale vähekindlustatud isikule või lastega perele;
2) orvule;
3) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
4) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning sotsiaalkorteri eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist;
5) taotlejale, kes on tulnud lastekodust ja lastekodusse suunatud Jõhvi vallast.

Sotsiaalmajja antakse sotsiaalpind üürile Sotsiaalmaja juhataja otsusega alljärgnevatele isikutele:
1) taotlejale, kes vabanes kinnipidamiskohast ja vahetult enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Jõhvi vald (linn);
2) sotsiaalteenuseid vajavatele vähekindlustatud probleemsetele isikutele või peredele;
3) erandjuhtudel valla sotsiaalteenistuse muul põhjendatud ettepanekul.

Sotsiaalelamispinna taotlemiseks tuleb esitada vastav avaldus Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse ning lisada nõutavad dokumendid.


Info telefonil 336 3774 peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel