19.07.19
Ahikütte (brikett, küttepuud) maksumuse kompenseerimiseks eraldatakse vallas elavatele vähekindlustatud üksi elavatele eakatele inimestele, kelle igakuine sissetulek ei ole suurem kui 350 eurot ja osalise või täieliku töövõimekaotusega inimestele, kelle igakuine sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ole suurem kui 300 eurot. Toetust ei maksta rohkem kui 200 eurot aastas.Toetuse saamise aluseks on isiku avaldus, eramu omandiõigust tõendav dokument ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsus.
 
 
Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate -ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann
Toimetaja: GALINA KREINTZBERG