1.klassi astumine

Kirjeldus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Esimesse klassi õppiva asuva lapse seaduslik esindaja esitab Jõhvi Põhikooli või Jõhvi Vene Põhikooli kantseleisse taotluse kooliminekule eelneval õppeaastal hiljemalt 1. maiks.

Õigusaktid

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Jõhvi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Jõhvi Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Vajalikud sammud

Täitke allolev pabertaotluse blankett:

Edastage allkirjastatud taotlus eelistatud kooli kantseleisse:

Jõhvi Põhikool: Jõhvi linn, Hariduse 5 või elektroonselt digiallkirjastatult aadressil kool@johvipk.edu.ee

Jõhvi Vene Põhikool: Jõhvi linn, Narva mnt 16, elektrooniliselt digitaalallkirjastatult aadressil sekretar@jvp.edu.ee. 

Lisainfo:

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 lõike 5 kohaselt tuleb lapsevanemal esitada lasteaiast saadud koolivalmiduskaart kooli, kus laps asub õppima.

Koolivalmidust saavad hinnata lasteaed ja nõustamiskomisjon, mis asub Rajaleidja keskuses. Nõustamiskomisjoni poole on põhjust pöörduda juhul, kui soovite, et laps läheks kooli varem nõutud vanusest või hiljem. Sellistel juhtudel aitavad Rajaleidja nõustamiskomisjoni spetsialistid leida lapsele parima lahenduse.

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus

aadress: Keskväljak 4, 41531 Jõhvi (kaubanduskeskus Tsentraal)
telefon: 5886 0704
e-post: idavirumaa@rajaleidja.ee
skype: idavirumaarajaleidja

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE