Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.
Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.
Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.

  • Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
  • Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Tulenevalt lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 on kõigil isikutel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Lasteabi telefon on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.  Lasteabitelefoni poole pöördujal on võimalik jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. Mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.  

Lasteabi kontaktid:
- telefon 116111
- e-post info@lasteabi.ee
- veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee ("Küsi abi" või "Alusta vestlust")
- lasteabi äpp, otsisõna "lasteabi"

 

Laste heaolu spetsialistide kontaktid:

Ene Eljas – telefon 336 3775, 520 1193, ene.eljas@johvi.ee

Külli Veidemann - telefon 336 3776, 5196 5027, kylli.veidemann@johvi.ee

Hädaohus olevast lapsest tuleb teatada telefonil 112 (Politsei- ja Piirivalveamet)

Hädaohus olevast lapsest teavitamise juhend

Teadmiseks lapsevanemale ja lapsele

Lastekaitseseadus
Sotsiaalhoolekande seadus
Perekonnaseadus
Perelepitus
Lastekaitse Liit
Laste ja Noorte Kriisiprogramm