9.05.19

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Laululava remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 20. mail 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Pindamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 15. mail 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Haljastusteenuste ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 9. mail 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Laululava remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 6. mail 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Hange lõppenud.

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Haljastusteenuste ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 25. aprillil 2019 kella 11:15ks.

Küsimused e-posti aadressile: liivi.molder@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jaama-Viru tn rekonstrueerimistööd." ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 25. aprillil 2019 kella 11:00ks.

Küsimused e-posti aadressil: aivo.tamm@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus ostab alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:

1. Logopeedilise nõustamise teenus

2. Psühholoogilise nõustamise teenus

3. Tugiisiku teenus

4. Meditsiinilise transpordi teenus

5. Matuseteenus

Pakkumuse esitamisel lähtub pakkuja lisatud teenuse kirjeldusest. Pakkuja esitab informatsiooni pakkuja kohta. Pakkumuse esitamise tähtajaks on 9. aprill kell 11:00. Pakkumused esitatakse kas elektrooniliselt e-posti aadressil: mare.rebban@johvi.ee või tuuakse suletud ümbrikus aadressil: Kooli 2, 41595 Jõhvi linn, Jõhvi Vallavalitsuse infoletti. Täiendav info e-posti aadressil: mare.rebban@johvi.ee

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Kalevipoja maja sõimerühma

ehitustööd ja sisustamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 29. märtsil 2019 kella 11:00ks.

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. Joonis

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Teataja trükiteenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 21. märtsil 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Välisvalgustuse hooldus" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 20. märtsil 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Väliskardinate ja lavakardinate soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 11. märtsil 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. Joonis

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Vene Põhikoolile IT seadmete ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 28. veebruaril 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Tunnelnõudepesumasina soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 26. veebruaril 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Reklaami ja kujundusteenused" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. jaanuaril 2019 kella 11:00ks.

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD 

3. Vormid

4. Tehniline kirjeldus

5. Hankelepingu projekt

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Narva mnt lõigu projekteerimistööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. jaanuaril 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "2019. a segapakendi vedu" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. jaanuaril 2019 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi kalmistu rekonstrueerimise projekteerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 21. detsembril 2018 kella 11:45ks.

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Bussiveoteenuse osutamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 21. detsembril 2018 kella 11:30ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Elektrijuhtmestiku ja elektrikilpide renoveerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 21. detsembril 2018 kella 11:15ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Hauakaevamine ja heakorratööd Jõhvi kalmistul" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 21. detsembril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Ekspertiisi tellimine tööprojektile" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 7. novembril 2018 kella 11:00ks.

 

Dokumendid:

1. Korraldus
2. Vormid
3. Tehniline kirjeldus
4. Hankelepingu projekt
5. Hinnapakkumus
6. VHD

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Tööõpetuse seadmete soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 29. oktoobril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. VHD

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Rakvere tn laste mänguväljaku katendi remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 5. oktoobril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:
1. Korraldus
2. VHD
3. Vormid
4. Tehniline kirjeldus
5. Hankelepingu projekt
6. Hinnapakkumus

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Kolimisteenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. oktoobril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:
1. Korraldus
2. VHD
3. Pakkuja kinnitus
4. Lähteülesanne
5. Pakkumuse maksumustabel
6. Hankelepingu projekt
7.Informatsioon pakkuja kohta
8. Mööbli loetelu

Objektiga tutvumine ja sisulised küsimused: e-post: ljubov.pold@jvp.edu.ee

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Spordikooli sõiduki liisingumakse" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 13. septembril kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi valla teehoiukava koostamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 6. septembril kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument
 3. Vormid
 4. Tehniline kirjeldus
 5. Hankelepingu projekt
 6. Hinnapakkumus
 7. Nimekiri 1
 8. Nimekiri 2
 9. Nimekiri 3

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Säde 12 lammutamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 5. septembril 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument
 3. Vormid
 4. Tehniline kirjeldus
 5. Hankelepingu projekt
 6. Hinnapakkumus
 7. Projekt

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Rakvere tn laste mänguväljaku katendi remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 5. septembril 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument
 3. Vormid
 4. Tehniline kirjeldus
 5. Hankelepingu projekt
 6. Hinnapakkumus
 7. Joonis
Toimetaja: MARE REBBAN