6.11.18

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Ekspertiisi tellimine tööprojektile" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 7. novembril 2018 kella 11:00ks.

 

Dokumendid:

1. Korraldus
2. Vormid
3. Tehniline kirjeldus
4. Hankelepingu projekt
5. Hinnapakkumus
6. VHD

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Tööõpetuse seadmete soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 29. oktoobril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. VHD

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Rakvere tn laste mänguväljaku katendi remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 5. oktoobril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:
1. Korraldus
2. VHD
3. Vormid
4. Tehniline kirjeldus
5. Hankelepingu projekt
6. Hinnapakkumus

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Kolimisteenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. oktoobril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:
1. Korraldus
2. VHD
3. Pakkuja kinnitus
4. Lähteülesanne
5. Pakkumuse maksumustabel
6. Hankelepingu projekt
7.Informatsioon pakkuja kohta
8. Mööbli loetelu

Objektiga tutvumine ja sisulised küsimused: e-post: ljubov.pold@jvp.edu.ee

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Spordikooli sõiduki liisingumakse" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 13. septembril kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi valla teehoiukava koostamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 6. septembril kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument
 3. Vormid
 4. Tehniline kirjeldus
 5. Hankelepingu projekt
 6. Hinnapakkumus
 7. Nimekiri 1
 8. Nimekiri 2
 9. Nimekiri 3

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Säde 12 lammutamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 5. septembril 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument
 3. Vormid
 4. Tehniline kirjeldus
 5. Hankelepingu projekt
 6. Hinnapakkumus
 7. Projekt

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Rakvere tn laste mänguväljaku katendi remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 5. septembril 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

 1. Korraldus
 2. Hankedokument
 3. Vormid
 4. Tehniline kirjeldus
 5. Hankelepingu projekt
 6. Hinnapakkumus
 7. Joonis
Toimetaja: PIIA LIPP