30.08.21

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks 2021. aastal on Jõhvi valla haldusterritooriumil moodustatud kolm valimisjaoskonda.

Jõhvi valla valimisjaoskonnad:

Valimisjaoskond nr 1, hääletamisruum asub 11.–17. oktoobrini 2021  Jõhvi Vallavalitsuses, Kooli tn 2, Jõhvi linn.
Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda, vajadusel ka hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Valimisjaoskond nr 2, hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Jõhvi Vene Põhikoolis, Narva mnt 16, Jõhvi linn.
Valimisjaoskond nr 3, hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Jõhvi Kontserdimajas, Pargi tn 40, Jõhvi linn.
 

Jaoskonnad on eelhääletamise ajal, 11.–16. oktoobril avatud kell 12.00–20.00. Valimispäeval, 17. oktoobril on jaoskonnad avatud 09.00–20.00.