5. jaanuaril 2022.a kell 9:00 kuni 15:00 katkestatakse seoses avariitöödega soojusenergiavarustus järgmistel aadressidel: Uus 2, 4, 6, 8; Kooli 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a. Tööde...

VKG Soojus AS tarbijainfo

5. jaanuaril 2022.a kell 9:00 kuni 15:00 katkestatakse seoses avariitöödega soojusenergiavarustus järgmistel aadressidel: Uus 2, 4, 6, 8; Kooli 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a. Tööde...

Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus alustab 12. jaanuarist 2022 avalduste vastuvõtmist Jõhvi valla elanike eluruumide energiakulude kallinemisest tingitud hinnatõusu kompenseerimiseks....

Energiakulude hüvitamisest (täiendatud 04.01.2022)

Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus alustab 12. jaanuarist 2022 avalduste vastuvõtmist Jõhvi valla elanike eluruumide energiakulude kallinemisest tingitud hinnatõusu kompenseerimiseks....

Koroonaviiruse leviku tõttu jääb ära aastavahetuse ilutulestik, et vältida suuremaid rahvakogunemisi linnas. Vallavalitsus soovitab veeta pühad perekeskselt ja hoiduda liigsetest kontaktidest. ...

Jõhvi vallavalitsus ei korralda aastavahetusel ilutulestikku

Koroonaviiruse leviku tõttu jääb ära aastavahetuse ilutulestik, et vältida suuremaid rahvakogunemisi linnas. Vallavalitsus soovitab veeta pühad perekeskselt ja hoiduda liigsetest kontaktidest. ...

Anname teada, et 14. detsembri 2021 korraldusega nr 78 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule  Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja...

Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine

Anname teada, et 14. detsembri 2021 korraldusega nr 78 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule  Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja...

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning...

Planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi...

Arhitekti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ning visuaalse esteetilise ja kauni ilme...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi arhitekti ametikoha täitmiseks

Arhitekti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ning visuaalse esteetilise ja kauni ilme...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kuusakoski (registrikood 10167439, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 12, 13816) (edaspidi ettevõte) esitatud...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kuusakoski esitatud keskkonnaloa taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kuusakoski (registrikood 10167439, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 12, 13816) (edaspidi ettevõte) esitatud...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 30. novembri 2021 korraldusega nr 54 Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu koostamise. 28. mail 2020 jagati Kivi katastriüksus kolmeks eraldi...

Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 30. novembri 2021 korraldusega nr 54 Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu koostamise. 28. mail 2020 jagati Kivi katastriüksus kolmeks eraldi...

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.   Nõuded...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.   Nõuded...

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressidel Aiandi keskus 5 ja 11, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnused 25201:001:0024 ja 25201:001:0016). ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Agricom Tehnika Osaühingu esitatud keskkonnaloa taotluse

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressidel Aiandi keskus 5 ja 11, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnused 25201:001:0024 ja 25201:001:0016). ...

27. oktoobri 2021 korraldusega nr 3453 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu.   Detailplaneeringuga on Kaasiku tn...

Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

27. oktoobri 2021 korraldusega nr 3453 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu.   Detailplaneeringuga on Kaasiku tn...

Projektijuhi töökoha eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti "Tööealaliste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaalteenistuse projektijuhi töökoha täitmiseks

Projektijuhi töökoha eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti "Tööealaliste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate...

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb...

Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb...

Novembri teine pool on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks, mille raames Keskkonnaministeerium kutsub inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse mõistlikult...

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal 2021: Ringsed kogukonnad - Millist homset me tahame?

Novembri teine pool on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks, mille raames Keskkonnaministeerium kutsub inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse mõistlikult...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.12.2021 Täpsemat informatsiooni  ...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.12.2021 Täpsemat informatsiooni  ...

Valla valimiskomisjon teatab, et Jõhvi Vallavolikogu 5. koosseisu esimene istung toimub esmaspäeval, 15. novembril 2021 kell 16:00 Jõhvi vallavalitsuse hoone II korruse suures saalis (Jõhvi...

Jõhvi Vallavolikogu 5. koosseisu esimene istung toimub 15. novembril 2021

Valla valimiskomisjon teatab, et Jõhvi Vallavolikogu 5. koosseisu esimene istung toimub esmaspäeval, 15. novembril 2021 kell 16:00 Jõhvi vallavalitsuse hoone II korruse suures saalis (Jõhvi...

Jõhvi valla valimiskomisjon registreeris oma 10.11.2021 otsusega nr 13 Jõhvi Vallavolikogu 5. koosseisu liikmed.   Jõhvi Vallavolikogusse osutusid valituks: Valimisliit...

Jõhvi valla valimiskomisjon registreeris vallavolikogu liikmed

Jõhvi valla valimiskomisjon registreeris oma 10.11.2021 otsusega nr 13 Jõhvi Vallavolikogu 5. koosseisu liikmed.   Jõhvi Vallavolikogusse osutusid valituks: Valimisliit...

November on Eestis toidukuu ning nii Jõhvis kui kogu Ida-Virumaal saab osaleda maitseseiklustes! Kümme põnevat kohta tulevad 11.- 21. novembril välja eripakkumistega. Vaata...

Ida-Viru maitseseiklus 11.-21. novembril

November on Eestis toidukuu ning nii Jõhvis kui kogu Ida-Virumaal saab osaleda maitseseiklustes! Kümme põnevat kohta tulevad 11.- 21. novembril välja eripakkumistega. Vaata...

Koduabitöötaja töökoha eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti "Tööealaliste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi kolme koduabitöötaja töökoha täitmiseks

Koduabitöötaja töökoha eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti "Tööealaliste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate...

Näitan: 41-60
Elemente lehe kohta 20
of 28