15.09.2020 Rahandusministeeriumi pressiteade Valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit arutasid täna kohalike omavalitsuste 2021. aasta eelarve kavandamise küsimusi. ...

Omavalitsuste tulubaas on stabiliseerumas

15.09.2020 Rahandusministeeriumi pressiteade Valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit arutasid täna kohalike omavalitsuste 2021. aasta eelarve kavandamise küsimusi. ...

15.09.2020 Rahandusministeeriumi pressiteade Rahandusministeerium esitas avalikule kooskõlastusringile ettepaneku taastada kohalike omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetus, millega...

Riigihalduse minister teeb ettepaneku taastada omavalitsuste ühinemistoetus

15.09.2020 Rahandusministeeriumi pressiteade Rahandusministeerium esitas avalikule kooskõlastusringile ettepaneku taastada kohalike omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetus, millega...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 22, 23 ja 24.09.2020 kella 09.00- 16.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel: ...

Veevarustuse katkestus Jõhvi linnas ning Jõhvi valla Edise ja Sompa külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 22, 23 ja 24.09.2020 kella 09.00- 16.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel: ...

Ida-Viru Ettevõtluskeskus annab teada, et käivitamisel on taaskord baaskoolituste sari alustavatele ettevõtjatele, mis toimub Jõhvis ajavahemikul 23.09-18.11.2020   Alustava...

Alustava ettevõtja baaskoolituste sari Jõhvis 23.09.-18.11.2020

Ida-Viru Ettevõtluskeskus annab teada, et käivitamisel on taaskord baaskoolituste sari alustavatele ettevõtjatele, mis toimub Jõhvis ajavahemikul 23.09-18.11.2020   Alustava...

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2020. aastal Ida-Virumaal kaks mentorklubi. Eestikeelne mentorklubi tegutseb Jõhvi piirkonnas ning venekeelne mentorklubi Narvas.    ...

Mentorklubi alustavatele ettevõtetele

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2020. aastal Ida-Virumaal kaks mentorklubi. Eestikeelne mentorklubi tegutseb Jõhvi piirkonnas ning venekeelne mentorklubi Narvas.    ...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Liikluspindade ruumikujude muutmine ja uute liikluspindade kehtestamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Rahandusministeeriumi pressiteade 08.09.2020 Täna toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses on piirkonna edasine areng ning sellega seotud...

Ida-Virumaa ootab selget sihti ja elanike kaasarääkimist

Rahandusministeeriumi pressiteade 08.09.2020 Täna toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses on piirkonna edasine areng ning sellega seotud...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 11.09.2020.a  ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Veekatkestus Jõhvi linnas ja vallas 11.09.2020

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 11.09.2020.a  ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Jõhvi Keskraamatukogu direktor tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse igapäevase töö korraldamise eest. Direktor juhib raamatukogu eelarve koostamist, arengusuundade...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Keskraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Jõhvi Keskraamatukogu direktor tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse igapäevase töö korraldamise eest. Direktor juhib raamatukogu eelarve koostamist, arengusuundade...

Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on sotsiaalnõustamise tagamine laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides. Vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine asenduskodus,...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on sotsiaalnõustamise tagamine laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides. Vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine asenduskodus,...

Jõhvi Vallavalitsus e 05 . augusti 20 20 korraldusega nr 2304 kehtestati Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi talu kinnistu ja...

Tammiku aleviku Pupi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsus e 05 . augusti 20 20 korraldusega nr 2304 kehtestati Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi talu kinnistu ja...

Esimesse klassi minevatele lastele eraldatakse koolitoetust koolitarvete maksumuse kompenseerimiseks summas 100 eurot. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada elektroonselt Jõhvi valla...

Jõhvi vald maksab ranitsatoetust

Esimesse klassi minevatele lastele eraldatakse koolitoetust koolitarvete maksumuse kompenseerimiseks summas 100 eurot. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada elektroonselt Jõhvi valla...

Eesti Külaliikumine Kodukant on käivitanud küsitluse uuselanikele maapiirkonnas. Uuselanike all mõistetakse inimesi, kes on viimase 7 aasta jooksul maale kolinud või siis peale pikka äraolekut...

Maapiirkondade uuselanike küsitlus

Eesti Külaliikumine Kodukant on käivitanud küsitluse uuselanikele maapiirkonnas. Uuselanike all mõistetakse inimesi, kes on viimase 7 aasta jooksul maale kolinud või siis peale pikka äraolekut...

Tänasest on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor avatud kuni 1. oktoobrini

Tänasest on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe...

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu annab teada, et oktoobris avatakse järjekordne projektitoetuste taotlusvoor LEADER- projektidele. Avatud on meede 1,  ettevõtluse arendamine ja...

Oktoobris avaneb järgmine taotlusvoor LEADER-meetmes

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu annab teada, et oktoobris avatakse järjekordne projektitoetuste taotlusvoor LEADER- projektidele. Avatud on meede 1,  ettevõtluse arendamine ja...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 04.09.2020.a  ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Avariiline veekatkestus Jõhvis 04.09.2020

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 04.09.2020.a  ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Pidades silmas koroonaviiruse levikut nii maakonna kuid ka valla territooriumil, tuginedes Terviseameti soovitustele ning arvestades võimalikke riske,Jõhvi vallavalitsus valla haridusasutuste...

Oluline: õppetöö algusest Jõhvi valla haridusasutustes

Pidades silmas koroonaviiruse levikut nii maakonna kuid ka valla territooriumil, tuginedes Terviseameti soovitustele ning arvestades võimalikke riske,Jõhvi vallavalitsus valla haridusasutuste...

Liiklusskeemi muudatus 24-25.08.2020 Skeem Tööde teostamise eest vastutav isik: Lauri Kägo | töödejuhataja  | AS TREV-2 Grupp | Tehnika 11, 50104 Tartu, Eesti | ...

Hariduslinnaku ehitamisega seotud liiklusskeemi muudatus 24-25.08.2020

Liiklusskeemi muudatus 24-25.08.2020 Skeem Tööde teostamise eest vastutav isik: Lauri Kägo | töödejuhataja  | AS TREV-2 Grupp | Tehnika 11, 50104 Tartu, Eesti | ...

Sotsiaalkindlustusamet avab täna, 17. augustil Jõhvis ida lastemaja, kus saavad abi seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsed. Ida lastemaja on kolmas selline keskus Eestis. ...

Jõhvis avatakse kolmas lastemaja

Sotsiaalkindlustusamet avab täna, 17. augustil Jõhvis ida lastemaja, kus saavad abi seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsed. Ida lastemaja on kolmas selline keskus Eestis. ...

Anname teada, et HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 50 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning kes...

Võimalus saada tasuta õigusabi

Anname teada, et HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 50 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning kes...

Näitan: 301-320
Elemente lehe kohta 20
of 33