« Tagasi

VKG Soojus AS tarbijainfo

Hüdrauliliste katsetuste ja magistraaltorustiku plaaniliste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus Jõhvis alates 6. juulist kl 8st.
Survekatse toimub
6. juulil kl 8-22.
Tarbijate sisselülitamine on kavas etapiti alates 10 juulist kuni 13. juulini
 
Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustrassi- ja küttesüsteemi poolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.
AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHESELT TEATADA SOOJUSVÕRKU.
VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!