« Tagasi

Viiruse leviku piiramiseks lisatakse Ida-Virumaa ühistransporti lisabusse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Pressiteade
09.04.2020
 
Eriolukorra valitsuskomisjon otsustas eilsel istungil eraldada Vabariigi Valitsuse reservist 270 000 eurot, et toetada Ida-Viru maakonna bussiliinivedusid ja valikuliselt ettevõtteid, kes on korraldanud bussitranspordi enda töötajate veoks. Rahalise toetusega võimaldatakse lisabusse, et tagada bussides arvestuslikult kuni 50% täituvuse nõude järgimine.
 
Toetusmeede on mõeldud esmajärjekorras Narva ja Kohtla-Järve linna- ning maakonnaliinidel busside lisamiseks eriolukorras pideva ületäituvusega väljumistele. Samuti otsustas valitsuskomisjon toetada töötajate eriotstarbelistel liinivedudel busside lisamist nendele Ida-Virumaa piirkonna ettevõtjatele, kes osutavad elutähtsaid ja eriolukorras olulisi teenuseid ning toodavad esmatarbekaupu, et tagada ka nimetatud vedudel kuni 50% täituvusprintsiibi järgimine.
 
Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul aitavad lisabussid hajutada Ida-Virumaal populaarsetel marsruutidel reisijaid erinevatesse bussidesse, et vähendada viiruse leviku ohtu. „Ida-Virumaa on hetkel kõrge tähelepanu all ning ühistranspordi täiendava toetamisega soovime kaitsta selle piirkonna elanike tervist," ütles Aas.
 
„Me ei soovi, et niigi raskes olukorras seiskuks kogu elu Ida-Virumaal ning lisabussid võimaldavad inimestel turvalisemalt liigelda. Toetame rahaliselt neid ettevõtteid, kes toovad ja viivad enda töötajaid tööle, kui nende töö on elutähtsa teenuse, eriolukorras olulise teenuse pakkumine või esmatarbekaupade tootmine," selgitas Aas.
 
Aasa sõnul kaaluti ka üle-eestiliselt busside täituvuspiirangu kehtestamist, kuid jooksev statistika näitab, et liinibusside keskmine täitumine kogu Eestis on langenud juba üle 40% ning 50% täituvuse printsiibi järgimisega üldiselt probleeme ei ole. Näiteks ei ole Tallinna linn vaatamata nõudluse vähenemisele liiniväljumisi oluliselt hõrendanud, et bussides ei oleks viiruse levikuajal liigselt sõitjaid ja vähendada nakkusriske.  "Hetkel puudub vajadus üle-eestiliselt bussi täituvuse piirangu kehtestamise järele," lisas Aas.
 
Valitsuskomisjoni otsuse täitmiseks vajalikke tegevusi korraldab Maanteeamet koostöös piirkonna omavalitsusüksuste ja ettevõtjatega. Ida-Virumaa linnade ja maakonna ühistranspordi ümberkorralduste tegemiseks eraldatakse Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile Vabariigi Valitsuse reservist 270 000 eurot ühe kuu rakendusperioodi kohta.
 
 
 
Lugupidamisega
Taavi Audo
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Avalike suhete osakonna nõunik
 
5202427
taavi.audo@mkm.ee