Täna, neljapäeval 18. juunil kell 13:00 toimub Jõhvi kontserdimaja juures uue muusikaväljaku pidulik avamine.

Täna, neljapäeval 18. juunil kell 13:00 toimub Jõhvi kontserdimaja juures uue muusikaväljaku pidulik avamine. Olete oodatud avamisüritusele.
 
Jõhvi Muusikaväljak on loodud Jõhvi Kontserdimaja ja Pargi keskuse vahele avara puhkealana, kus saab korraldada nii kontsertetendusi kui ka muid väliüritusi.
Muusikaväljak rajati Jõhvi kesklinna promenaadi pikendamise projekti I etapi osana Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Lisaks muusikaväljakule ehitati välja Pargi tänavalt lähtuv promenaadi lõik kontserimajani ja kergliiklustee kuni Puru tee jalgtee sillani.
Projekti maksumus oli ligikaudu 1,1 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustas 830 000 eurot.
Projekt on jätkuks sellele, mis lõppes EL programmperioodil 2007 – 2013 rakendatuga. Siis valmis Jõhvi kesklinna promenaad ja kergliiklustee ühtlase kergliikluskoridorina linna lääneservast läbi kesklinna kuni Pargi tänavani. Nüüd sai järgmine lõik linnaruumist sarnase arhitektuurse käekirja.
Järgmise arendusetapina on käivitumas promenaadi pikenduse II etapi ehitustööd, millega pikendatakse promenaad läbi hariduslinnaku kuni Jõhvi lõunaservani välja. Sellega viiakse lõpuni linna keskteljele tervikliku, jalakäija ja jalgratturi-sõbraliku promenaadi ning kergliiklustee rajamine.