« Tagasi

Tallinn–Narva maantee Jõhvi–Toila teelõigu ümberehituse eelprojekteerimise KHM avalik väljapanek ja arutelu

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane*) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine". KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 11.08.2020 otsusega nr 15-7/20/320.

KMH programmi eelnõuga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 18.01.-31.01.2021 lehekülje lõpus toodud lingil.

Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub KMH programmi avalik arutelu e-aruteluna MS Teams keskkonnas 02.02.2021 algusega kell 17.30.

E-arutelul saavad osaleda kõik huvitatud isikud. Arutelul osalemiseks palume ennast eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile jyri.hion@skpk.ee. Koosolekuga liitumise juhendi leiate lehekülje lõpus olevate linkide hulgast ja koosolekuga liitumise link on MS Teams keskkonnas.

Kõikidel huvitatud isikutel on e-arutelu salvestist võimalik järele kuulata 7 päeva jooksul alates 04.02.2021 Transpordiameti kodulehel. Lisaks on salvestist võimalik järele kuulata tööaegadel Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) ja Toila Seltsimajas (Pikk tn 41, Toila)  asuvas avalikus arvutis 5 tööpäeva jooksul alates 04.02.2021. E-arutelu salvestise kuulamisel tekkinud ettepanekud KMH programmi kohta palub Transpordiamet saata e-posti aadressil info@transpordiamet.ee või postiaadressile Vallikraavi 2, Rakvere, 44306.

KMH osapooled:

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti projekteerimise talituse projektijuht Kaie Kruusmaa, e-post: Kaie.Kruusmaa@transpordiamet.ee, tel. 5880 5076 ning keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes Transpordiameti keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt, e-post: Kristi.Olt@transpordiamet.ee, tel. 520 8169

Projekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn; kontaktisik Peeter Škepast, tel. 509 0730, e-post: peeter.skepast@skpk.ee). Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Aide Kaar aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, tel. 6645808, e-post: aide.kaar@skpk.ee).

 

* 1.jaanuarist 2021 moodustus Veeteede Ameti, Maanteeameti ja Lennuameti liitmisel Transpordiamet Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1. 

Failid ja viited